Discover Onet Books.

Tham Vọng và Giá Trị

Chuyện

Tham Vọng và Giá Trị

"Ta là những gì mà Ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động." - "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit" - Aristotle

Liên hệ

Tel: 02854440482
Add:106/14 - Đường 14 - Phường 8
Q,Gò Vấp - TP,HCMVietnam
admin@onet.com.vn
coffee@onet.com.vn
Sannam Building: Tầng 6, 7, 8, tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.