20 Firefox Shortcut Key Combinations

28/12/2020
Chưa phân loại

20 Firefox Shortcut Key combinations that will make your browsing experience even better

If you spend a lot of time surfing on the Internet then you have to use the mouse to switch between browser tabs, to scroll up and down webpages, to zoom in/out text, etc. which are boring and repetitive tasks. So today we will have a look at 20 shortcut key combinations you can use in Firefox browser to make your browsing experience better.

1. Ctrl + Enter

If we want to open any website for example Linuxhint then we need to write “www.” then the website name and then “.com” but if you want to make this a little bit easier then just type the website name in the URL bar and press the keyboard combination Ctrl + Enter.

What this will do is that it will add “www.” and “.com” to whatever you type and open the website.

To try this type linuxhint in Firefox browser and press Ctrl + Enter.

2. Ctrl + T

Use Ctrl + T to open a new tab in current Firefox window.

3. Ctrl + Tab

This shortcut can be used to rotate through each tab.

4. Ctrl + Shift + Tab

Using this keyboard combination you can go backwards through each tab.

5. Ctrl + W

If you have too many tabs open and want to close some of them then use shortcut combination Ctrl + W.

6. Ctrl + D

You can add your favorite webpages to bookmark using this keyboard shortcut combination Ctrl + D.

7. Ctrl + B

To open list of your bookmarks.

8. Ctrl + L

Use this combination to enter a new web address.

9. Ctrl + K

This combination can be used to enter a new web search in the search bar.

10. Ctrl + H

To open the browsing history use this combination.

11. Ctrl + Y

This shortcut combination will show a list of downloaded files.

12. Ctrl + R

Using this shortcut combination you can reload the current webpage.

13. Ctrl + U

User can view page source using this shortcut.

14. F11

Using this function you can view the current webpage in full screen.

15. Ctrl + + (plus sign)

To increase text size this keyboard combination can be used.

16. Ctrl + – (minus sign)

 To decrease text size this keyboard combination can be used.

17. Ctrl + 0

If your current webpage is zoomed in then this keyboard combination will bring webpage to normal size i.e. 100%.

18. Tab/Shift + Tab

If you are filling any form online you can use this keyboard combination to move to Next/Previous field in form.

19. Space

To check/uncheck Checkbox you can use Space key

20. Alt + Down Arrow

Use this keyboard combination to open a Drop-Down menu.

So these are the 20 Firefox key combinations that you can use while surfing the Internet.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn gửi mail dùng postfix

Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được phát hành...
30/12/2020

How to Install DEB Packages on Ubuntu

The package files of Ubuntu have the extension .deb and it’s also called DEB files. On Ubuntu, there are many ways to...
29/12/2020

Opera Web Browser for Ubuntu

Opera web browser is one of the most widely used web browser across various platforms and devices. There are many open source...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023