20 Firefox Shortcut Key Combinations

28/12/2020
Chưa phân loại

20 Firefox Shortcut Key combinations that will make your browsing experience even better

If you spend a lot of time surfing on the Internet then you have to use the mouse to switch between browser tabs, to scroll up and down webpages, to zoom in/out text, etc. which are boring and repetitive tasks. So today we will have a look at 20 shortcut key combinations you can use in Firefox browser to make your browsing experience better.

1. Ctrl + Enter

If we want to open any website for example Linuxhint then we need to write “www.” then the website name and then “.com” but if you want to make this a little bit easier then just type the website name in the URL bar and press the keyboard combination Ctrl + Enter.

What this will do is that it will add “www.” and “.com” to whatever you type and open the website.

To try this type linuxhint in Firefox browser and press Ctrl + Enter.

2. Ctrl + T

Use Ctrl + T to open a new tab in current Firefox window.

3. Ctrl + Tab

This shortcut can be used to rotate through each tab.

4. Ctrl + Shift + Tab

Using this keyboard combination you can go backwards through each tab.

5. Ctrl + W

If you have too many tabs open and want to close some of them then use shortcut combination Ctrl + W.

6. Ctrl + D

You can add your favorite webpages to bookmark using this keyboard shortcut combination Ctrl + D.

7. Ctrl + B

To open list of your bookmarks.

8. Ctrl + L

Use this combination to enter a new web address.

9. Ctrl + K

This combination can be used to enter a new web search in the search bar.

10. Ctrl + H

To open the browsing history use this combination.

11. Ctrl + Y

This shortcut combination will show a list of downloaded files.

12. Ctrl + R

Using this shortcut combination you can reload the current webpage.

13. Ctrl + U

User can view page source using this shortcut.

14. F11

Using this function you can view the current webpage in full screen.

15. Ctrl + + (plus sign)

To increase text size this keyboard combination can be used.

16. Ctrl + – (minus sign)

 To decrease text size this keyboard combination can be used.

17. Ctrl + 0

If your current webpage is zoomed in then this keyboard combination will bring webpage to normal size i.e. 100%.

18. Tab/Shift + Tab

If you are filling any form online you can use this keyboard combination to move to Next/Previous field in form.

19. Space

To check/uncheck Checkbox you can use Space key

20. Alt + Down Arrow

Use this keyboard combination to open a Drop-Down menu.

So these are the 20 Firefox key combinations that you can use while surfing the Internet.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Anaconda Python on CentOS 7

Anaconda Python is a distribution of Python which provides many tools for data scientists. These tools are also Python...
28/12/2020

GNOME System Monitor

System monitoring software are some of the most important tools you need at hand. These tools allow you to monitor the...
29/12/2020

[BigBlueButton][HDSD-1]-Hướng dẫn tạo phòng meeting trên BigBlueButton

Onet đã hướng dẫn cách cài đặt và đăng nhập vào BigBlueButton(BBB) trong bài viết trước. Trong...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024