Audacity 2.1.3 Audio Editor Released with FFmpeg/libav & Windows 10 Support

28/12/2020
Chưa phân loại

Audacity 2.1.3 Audio Editor recently released, is a free, open source, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder for Windows, Mac OS X, GNU/Linux and other operating systems. You can classify it also as an mp3 editor for Windows, Linux platforms. Notable features to this release is support for Windows 10 and support for FFmpeg/libav up to avformat/avcodec 57.x.x.

Highlight of v2.1.3

 • (Windows) Windows 10 is now supported (there should be no “Internal PortAudio Error” or failure to find any devices as long as the built-in audio devices are enabled).
 • (macOS) We now support Trackpad and Magic Mouse horizontal scroll without SHIFT key and Trackpad pinch and expand to zoom at the pointer.
 • PortAudio upgraded to r1966 – includes Windows 10 fix
 • New Timer Record features
 • Extensive work to eliminate memory leaks
 • New options and preferences
 • Pinned (fixed and centered) play/record head for playing and recording
 • New scrubbing features
 • (Linux) On Linux only, it now supports FFmpeg/libav up to avformat/avcodec 57.x.x, which is compatible with current FFmpeg 3.x.x releases.
 • New and changed menu items
 • Effects and Generators
 • New and changed shortcuts
 • (Mac) On Mac, audacity.app is now added to /Applications/ directly rather than adding a folder there.
 • Now digitally signed on Mac and Windows (but not Windows XP).

See release notes for full details, including bug fixes

How to Install Audacity 2.1.2 Audio Editor on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10 & Ubuntu 16.04

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/audacity  sudo apt-get update && sudo apt-get install audacity

How to uninstall from Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10 & Ubuntu 16.04

sudo apt-get remove audacity
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Suricata] Định dạng của thông điệp cảnh báo

Sau khi cài đặt suricata làm IDS/IPS ta sẽ quan tâm đến những cảnh báo đối với hệ thống. Với...
30/12/2020

Duplicity 0.7.11 Released, Install on Ubuntu 16.04

Duplicity allows you to backup directories by generating an encrypted tar-format of the volumes and uploading them to a...
28/12/2020

lsb_release Command on Ubuntu

The lsb_release command is a helpful utility to find out information about your Linux installation. I will test drive...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024