Calibre 2.81 eBook Reader released with Amazon metadata download

28/12/2020
Chưa phân loại

Calibre is a free as well as an open source e-book library management application developed by users of e-books for users of e-books. It supports a variety of formats (including the common Amazon Kindle and EPUB formats), as well as e-book syncing with a variety of e-book readers, and conversion (within DRM restrictions) from different e-book and non-e-book formats.

Calibre Key Features

 • Library Management as well as E-book conversion
 • Syncing to e-book reader devices
 • Downloading news from the web as well as converting it into e-book form
 • Comprehensive e-book viewer
 • Content server for online access to your book collection
 • E-book editor for the major e-book formats

Latest Calibre Changelog (v2.78)

New Features

 • Amazon metadata download: Allow downloading amazon metadata from multiple sources
 • Add support for new Kobo driver firmware
 • Spell Check dialog now adds the original word as one of the spelling corrections, so that small edits to the word can be made easily
 • The Saved searched Dialog now allows re-arranging the saved searches using drag and drop
 • Implement auto update of built-in metadata download plugins
 • When inserting full screen images, you now use the actual image dimensions in the generated SVG code, when available
 • Linux installer: Check that the umask is suitable before running the installer. Should fix breakage on systems where users have changed the user umask but neglected to also alter it for sudo
 • Bulk metadata edit: Remove the control to delete specific formats as it is redundant. This functionality is already present by right clicking the Remove books button

See changelog for bug fixes and improved news sources

How to Install latest Calibre 2.81 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, CentOS

sudo -v && wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/kovidgoyal/calibre/master/setup/linux-installer.py | sudo python -c "import sys; main=lambda:sys.stderr.write('Download failedn'); exec(sys.stdin.read()); main()"
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Configure Apache VirtualHost on Ubuntu 18.04 LTS

Apache VirtualHost is used to run multiple website in the same Apache server. It’s an awesome feature of Apache 2 web...
29/12/2020

Cảnh báo checkmk cùng với gmail

Thời gian mỗi ngày đều có 24h. Chúng ta không thể lúc nào cũng vào check_mk xem các thiết bị có...
30/12/2020

Chạy nhiều version PHP trên một Ubuntu 18.04 – server

Như chúng ta đã biết thì PHP thường được sử dụng để làm ngôn ngữ trong việc tạo ra một trang...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022