CentOS Add Users to Sudoers

29/12/2020
In the case of any Linux system, there’s a very powerful user – the “root”. It upholds the ULTIMATE power over the entire system, even modifying data at the hardware level! That’s why it’s so delicate and dangerous at the same time. Without the “root” access, hackers are forced to follow a trickier and more difficult path for taking over the system.The “root” privilege is responsible for performing all the actions that modifies the system files and packages. That’s why in the enterprise/professional workspace, not all users are allowed to run commands as they wish.

CentOS also comes up with a similar policy. It only allows a certain users to perform actions with the “root” privilege. For example, whenever you run any command with the “sudo” command, you’ll get the following error –

For fixing the issue, the user account must be in the “sudoers” file. In this tutorial, we’ll check out on adding a user into the “sudoers” file.

Adding users to the “sudoers”

The trick here is NOT directly editing the “/etc/sudoers” file. Instead, we’ll be adding the specific user into the “wheel” group. In the case of CentOS, all the users in the group have the ability of running “sudo” commands and that’s the easier and safer way.

This is also proven within the “/etc/sudoers” file –

Optional – creating a new user

I’m going to create a new user for the “sudo” purpose only. Don’t worry; you can easily add the existing user.

Enter the “root” mode –

su

Now, create a new user –

adduser <username>

Time to add a password for the newly created username –

passwd <username>

It’s finally time to add the user “Yasuo” on the “wheel” group. At first, make sure that you’re logged as the “root” –

su

Now, perform the final action –

usermod -aG wheel <username>

Everything is set!

Testing the outcome

Well, it’s always worth testing the outcome, no matter how obvious it may seem. Let’s try out running a “sudo” command as “Yasuo” –

su – Yasuo

sudo yum update

Voila! “Yasuo” is now a privileged user account capable of “sudo”!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CentOS 8] Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 8

Có khá nhiều kỹ sư hệ thống đã chia sẻ rằng: “Cockpit là 1 công cụ tuyệt vời, cần phải...
30/12/2020

Cài đặt Chrony trên Ubuntu 18.04

Ở bài trước chúng ta đã biết được Chrony là một dịch vụ đồng bộ thời gian trên nhiều hệ...
30/12/2020

Performance Testing [Phần 1] Tổng quan về khái niệm Performance Testing

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) là kỹ thuật kiểm thử nhằm xác định băng thông, khả năng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022