CentOS Package Search

29/12/2020
Whenever you’re looking for a package/software to enjoy, there are several ways you can get that into your Linux system. By default, the fastest and easiest method is to just tell the system’s package manager to install that package. Otherwise, you may need to download the source code, build it by yourself and then, install it.

Hello, CentOS users! In the case of CentOS, the Linux distro is a pretty cool one that gives the complete vibe and feel of the server/enterprise environment. CentOS and RHEL both uses “yum” as the default package manager.

In this case, you have 2 available options for searching a certain package/software – asking “yum” to search by name or, checking the internet for the exact package name.

Don’t worry. Everything is as pretty simple and quick.

Package search using “yum”

As “yum” is the default package manager, you can use the following command structure for searching –

yum search <string>

For example, you can search for GNOME using the following command –

yum search gnome

Now, that’s LONG list of GNOME and apps!!!

There’s another available GUI tool for searching, listing and installing packages on CentOS – yumex. The package is available on the EPEL repository. THat’s why make sure that your system has EPEL repository enabled –

sudo yum install epel-release

sudo yum update

Then, install “yumex” –

sudo yum install yumex

Now, fire up “yumex” –

Searching the internet

Now, if you’re out of luck finding out the right package name on your package manager, consider checking out the internet! It’s a faster and more convenient solution for most of us.

The best place for searching for Linux packages is Pkgs.org. It’s a fine place that keeps the record of numerous Linux packages of almost all the popular and non-popular Linux distros you’ll ever enjoy in your machine.

For example, I found the “yumex” package directly on Pkgs.org

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CentOS How to Install RPM

Whenever you’re running a Linux distro, it’s always a challenge to find all your necessary tools directly in the default...
29/12/2020

Thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

– Kiểm tra múi giờ hiện tại: date – Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh: rm -f /etc/localtime ln...
28/12/2020

CSF Firewall là gì ? Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF Firewall cơ bản

Để bảo vệ máy chủ linux của mình chống lại các cuộc tấn công DDOS, Flood, Syn Flood, Port scan…....
24/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023