CentOS Update

29/12/2020
Keeping your packages up to date is important to prevent running into known and already fixed bugs as well as patching any security vulnerabilities that might have been found by the distribution and package maintainers. Its not hard to do so lets get right to it.

The first command you want to know is yum check-update. If you are not familiar with yum, read our primer on yum first and then come back here. The check-update command will print out a list of any packages for which an update is available. For scripting purposes it will also return an exit value of 100 if updates are required, 0 if no updates are required or 1 if an error occurred.

Here is an example of how to check for updates in CentOS:

yum check-update > /dev/null
RC=$?
if [ $RC -eq 100 ]; then
   echo "Updates are needed"
elif [ $RC -eq 0 ]; then
   echo "No updates are needed"
else
   echo "An error occurred in the package update check, try again"
fi

yum check update centos

And here is an example of printing out the updates as needed:

yum check-update > ./output
RC=$?
if [ $RC -eq 100 ]; then
    cat ./output
fi

We can also check updates for a single package with yum update and NOT specifying Y, for yes, when asked. If you do press Y, for yes, the update will proceed for the specified package. For example I will do a check on the package vim-minimal now:

yum update vim-minimal

If you want to proceed and update all packages, then go ahead and run yum update and do not provide any package names. It will find all out of date packages and update them all after you confirm Y for yes at the prompt.

# yum update

yum update

After the update is complete you can re-run the check script above and expect to see nothing to update.

yum check-update > /dev/null
RC=$?
if [ $RC -eq 100 ]; then
   echo "Updates are needed"
elif [ $RC -eq 0 ]; then
   echo "No updates are needed"
else
   echo "An error occurred in the package update check, try again"
fi

CentOS no update needed

Conclusion

Its important to keep your CentOS system up to date. You can use the above methodology to help.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How To Open Port 80 on CentOS7

If you’re planning to host websites on CentOS 7, then you might install a web server software such as Apache or Nginx....
28/12/2020

[CentOS 7] Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Mặc dù thao tác trên Linux chủ yếu thông qua CLI, truy cập vào hệ thống từ xa bằng các công cụ...
30/12/2020

Openstack Kolla [Phần 3] Hướng dẫn tạo máy ảo trên cụm Openstack

Tiếp tục với series hướng dẫn vài đặt OpenStack bằng Kolla Ansible. Ở bài viết những bài viết...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023