CentOS Wget Install and Usage

29/12/2020
When working with Linux, especially on the professional and enterprise environment, there’s always the necessity of downloading a number of files from the internet time to time. Especially in the professional environment that requires a lot of scripting, a suitable download manager is always welcome.

For the enterprise, RHEL is the most suitable one as it’s well maintained with tons of support from both the community and the developers. CentOS, on the other hand, is the free edition of RHEL that offers a great ground for practicing and getting a grab of the enterprise environment.

Are you a CentOS user? So am I! I recently started my journey with CentOS on my virtual machine.

For scripting and other purposes, “wget” is an extremely suitable choice. Wget is a part of the GNU Project software that offers a very basic download manager. It’s free and open-source and capable of handling all the popular Internet protocols like HTTP, HTTPS, FTP and FTPS.

Wget is a non-interactive command-line tool. That makes it extremely suitable for almost any purpose. Let’s get wget in our CentOS!

Checking existence of wget

By default, CentOS should come up with wget. Make sure that your system comes up with wget by running the following command –

wget

If you didn’t get the result, you should install wget into your system right now!

Installing Wget

There are 2 different ways of installing wget into your system – installing from CentOS repository or, building it from source.

Grabbing wget from CentOS repo

At first, make sure that your system is up-to-date –

sudo yum update

Then, run the command for installing wget –

sudo yum install wget

  • Installing from source

This method applies to all the other Linux distros as well. We have to grab the source code and build it in our system.

Make sure that your CentOS system comes up with all the necessary development tools –

sudo yum groupinstall “Development Tools”
sudo yum install glibc-devel glibc-headers kernel-headers kernel-devel gnutls-devel

Grab the source code from the official GNU FTP server

Then, extract the source code –

tar -xvzf wget-latest.tar.gz

Now, start the building process –

cd wget-1.20/
./configure

make -j3

Finally, perform the installation –

sudo make install

Wget usage

Wget is a very simple tool to use. Generally, all you need to tell is the download link of the file. For example, let’s download the source code of “wget” once again –

wget ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-latest.tar.gz

There are also a number of other advanced options available. For example, you can set the file name of the download into a different one using “-O” flag.

wget -O wget-source.tar.gz ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.19.tar.gz

Need to download multiple files? Just state their respective download URLs one after another!

wget ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.6.tar.gz ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.7.tar.gz

It’s also possible to download all the links from a file. For example,

# download.txt
https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.6.tar.gz
https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.7.tar.gz

Now, tell wget to use the file as the source of download URLs –

wget -i downloads.txt

For an in-depth guide on wget, you should use the “wget” help page.

wget –help

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Zabbix] Giám sát Windows Server bằng zabbix-agent

Zabbix là một công cụ monitor đa nền tảng, do vậy việc cài zabbix-agent cho Windows Server là điều không...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên RHEL/CentOS

Bước 1 – Cài đặt Apache Web Server, PHP và MySQL 1. Giao diện web của Zabbix Server yêu cầu hoạt động...
25/12/2020

[10 phút ] [Ansible] [Cơ bản] [Phần 5] Viết Playbook cài đặt WordPress trên CentOS 7

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các thành phần, quy tắc cũng như cách viết...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022