[CI/CD] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

30/12/2020

Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Onet sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab CE.

Yêu cầu

Yều cầu cài đặt với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình

 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 100 GB

Lưu ý, trong bài node Gitlab sẽ có IP là 10.10.10.85

Cài đặt Gitlab

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

Cập nhật hệ điều hành

yum install epel-release -y yum update -y

Thiết lập Hostname

hostnamectl set-hostname gitlab85

Tắt FirewallD và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

Cấu hình đồng bộ thời gian

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh yum -y install chrony systemctl enable chronyd.service systemctl restart chronyd.service chronyc sources timedatectl set-local-rtc 0

Khởi động lại (Tại bước này nên snapshot lại VM)

init 6

Bước 2: Cài đặt Gitlab

Cài đặt gói phụ thuộc

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server sudo systemctl enable sshd sudo systemctl start sshd

Cài đặt repo Gitlab

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

Cài đặt Gitlab CE

sudo EXTERNAL_URL="http://10.10.10.85" yum install -y gitlab-ce

Lưu ý:

 • Do Gitlab có IP 10.10.10.85 để EXTERNAL_URL = IP
 • Nếu sử dụng domain => Cập nhật lại giá trị EXTERNAL_URL

Kết quả

Running handlers complete Chef Client finished, 542/1467 resources updated in 05 minutes 14 seconds gitlab Reconfigured!     *.         *.    ***         ***   *****        *****   .******       *******   ********      ********  ,,,,,,,,,***********,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,*********,,,,,,,,,,,  .,,,,,,,,,,,*******,,,,,,,,,,,,    ,,,,,,,,,*****,,,,,,,,,.     ,,,,,,,****,,,,,,       .,,,***,,,,         ,*,.      _______ __ __     __   / ____(_) /_/ /  ____ _/ /_  / / __/ / __/ /  / __ `/ __  / /_/ / / /_/ /___/ /_/ / /_/ /  ____/_/__/_____/__,_/_.___/   Thank you for installing GitLab! GitLab should be available at http://10.10.10.85 For a comprehensive list of configuration options please see the Omnibus GitLab readme https://gitlab.com/gitlab-org/omnibus-gitlab/blob/master/README.md  Verifying : gitlab-ce-12.10.3-ce.0.el7.x86_64            1/1  Installed:  gitlab-ce.x86_64 0:12.10.3-ce.0.el7 Complete!

Bước 3: Thiết lập Gitlab cơ bản

Truy cập đường dẫn http://10.10.10.85, tại lần đầu tiên truy cập ta cần đổi mật khẩu root

Để đổi mật khẩu root

 1. Nhập New passwordConfirm new password
 2. Chọn Change your password

Sau bước này, đăng nhập vào tài khoản Root vừa tạo

Giao diện tổng quan

Tới đây bạn đã cài Gitlab thành công

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

HOW TO FIX CENTOS 6 ERROR: YUMREPO ERROR: ALL MIRROR URLS ARE NOT USING FTP, HTTP[S] OR FILE

In this article I will show how to fix CentOS 6 error: YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] PROBLEM When...
15/01/2021

CSF Firewall là gì ? Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF Firewall cơ bản

Để bảo vệ máy chủ linux của mình chống lại các cuộc tấn công DDOS, Flood, Syn Flood, Port scan…....
24/12/2020

Openstack Kolla [Phần 1] Hướng dẫn cài đặt Openstack Train all-in-one bằng Kolla Ansible

Openstack Kolla là Project hay công cụ sử dụng để triển khai, vận hành Openstack. Kolla được phát hành...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023