[container 5 phút] Cài đặt docker-compose

30/12/2020

Đối với các ứng dụng đơn lẻ thì việc sử dụng docker là đủ để sử dụng nhưng có rất nhiều ứng dụng cần tới nhiều container được khởi tạo cùng một lúc thì sẽ cần tới docker-compose để triển khai và quản lý các container. Trước khi đi vào hướng dẫn cài đặt docker-compose để sử dụng, tôi xin liệt kê ra các ngữ cảnh khi áp dụng docker compose

1. Docker-compose được sử dụng khi nào?

Docker-compose được sử dụng khi:

  • Quản lý các container khi triển khai cho các ứng dụng gồm nhiều container và có liên kết với nhau tới nhau. Ví dụ khi triển khai ứng dụng là wordpress hoặc zabbix ….
  • Sử dụng để quản lý tập trung các container thay vì phải thao tác đơn lẻ.
  • Tái sử dụng lại được các docker-file khi triển khai nhiều lần trên các môi trường khác nhau.

2. Cài đặt docker-compose

Lưu ý: Docker-compose cần có docker engin đã được cài đặt trước.

Tải bản docker-compose đã được release, trong hướng dẫn này là bản docker-compose 1.24.1.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Phân quyền thực thi cho docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Tạo liên kết cho docker-compose để có thể thực hiện lệnh docker-compose

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại phiên bản của docker-compose vừa thực hiện.

docker-compose -v

Kết quả

[root@docker01 ~]# docker-compose -v docker-compose version 1.24.1, build 4667896b

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[container 5 phút] Cài đặt docker

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện...
28/12/2020

[container 5 phút] Cài đặt docker-compose

Đối với các ứng dụng đơn lẻ thì việc sử dụng docker là đủ để sử dụng nhưng có rất nhiều...
30/12/2020

[container 5 phút] Cài đặt docker

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022