Download MP4Joiner For Windows, Mac OS and Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

MP4Joiner (also known as MP4Tools) is a simple free collection of tools that allows you to join and split MP4 files. App was created and maintained by Alex Thuring, a well known author of the popular DVDStyler software.

This package comes with two applications

  • MP4Joiner: A free application that allows join multiple MP4 files into one without reencoding and without quality loss.
  • MP4Splitter: A free application that allows split a MP4 file in multiple files without reencoding and without quality loss

Both mentioned tools are free, open source and they run on the following Operating Systems: Microsoft Windows, Mac OS X and Linux.

Key Info

  • Please note that both MP4Joiner and MP4Splitter which are both built inside “MP4Tools” are clean hence does not contain any 3rd party software bundles.
  • Something else to keep in mind is that both applications “MP4Joiner” and “MP4Splitter” can run without the need of re-encoding and no loss in the final outputted video quality. However, you can re-encode both video and audio if teh need arises using MP4Joiner by going to “Options” and enable them.

MP4Tools Changelogs

  • added option to save log file
  • MP4Joiner: added CRF and Preset options
  • updated ffmpeg to version 3.1.1
  • MP4Joiner: added options to force re-encoding
  • added French translation (thanks to Cocoa Pod)

Download MP4Tools

 Windows binary: MP4Tools-3.4-win32.exe
Mac OS X binary: MP4Tools-3.4-MacOSX.dmg (OS X ≥ 10.10)
Source Code: MP4Tools-3.4.tar.bz2

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to install latest Node.js on Linux

Node.JS is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O...
28/12/2020

Moodle [Part 6] – Hướng dẫn tạo Category (Chủ đề hay Thể loại) và các Course (Khóa học)

Ở bài viết trước, Onet đã hướng dẫn cách thêm tài khoản vào hệ thống Moodle. Trong bài viết...
30/12/2020

How to Install MenuLibre – Ubuntu Menu Editor on Ubuntu, Linux Mint

MenuLibre is an advanced menu editor that provides modern features in a clean, easy-to-use interface. In a nutshell, it enables...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023