du Command on Linux

29/12/2020
Every Linux distro comes up with a number of tools integrated into the system. Each of the tools has their own purposes. “du” is such a tool that’s part of the standard Unix/Linux. This tool is used for getting info on disk usage and directories on machines. There are a number of available parameters that you can use for getting results in many formats. Here are some of the most useful commands of “du”.

“du” examples

 • Need to find out the disk usage summary of a directory? Run the following command –
 • du ~/Downloads/

In the output, the first column is the disk usage amount and the second column is the list of files present in that directory.

The first column shows the number of disk blocks the corresponding file is occupying.

 • Need the output in a format that human can understand? Use the “-h” option. It tells the “du” to show output in “Human Readable Format”.
 • du -h ~/Downloads

 • Use “-a” flag for displaying the disk usage of all the files and directories.
 • du -a -h ~/Downloads/

As you’ve noticed, you can use multiple flags together with “du”.

 • For identifying just how much disk space is a directory consuming, use “-s” flag.
 • du -sh ~/Downloads

 • You can also use the “-c” flag for getting the total size of the directory at the last line of the output.
 • du -ch ~/Downloads/

 • Need to check out the last time of file modification? You have to use “–time” flag.
 • du -ha –time ~/Downloads/

 • Are you interested in excluding specific file types, for example, MP4 or PDF? Then use the “–exclude=PATTERN” parameter.
 • du -ha –exclude=*.svg ~/Downloads/

More “du” commands

“du” offers a huge collection of features. You can find out all of them using the man page for “du”.

man du

Every time you need help, you don’t have to open up a terminal and run the command again. You can dump the guide into a text file. Run the following command –

man du > ~/Desktop/du.txt

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Use OpenSUSE Package Manager

Package managers are now an integral part of the Linux ecosystem. It’s a collection of software tools that’s responsible...
29/12/2020

Lý Do Mua Proxy HTTP & SOCKS5 giá rẻ tại Onet.com.vn

DỊCH VỤ THUÊ PROXY PRIVATE DEDICATED ONET IDC cung cấp dịch vụ IP Proxy Private giúp quý khách sử dụng...
09/11/2022

Hướng dẫn thêm tính năng chủ trì (host) trên Jitsi

Sau khi cài đặt Jitsi, mọi người đều có thể vào trang web của chúng ta để tạo phòng họp. Để...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023