Enlightenment DR 0.21.5 Released with bugfix and stability

28/12/2020

Enlightenment DR 0.21.5 recently released, is another bugfix and stability release for the Enlightenment 21 Release series. There are notable fixes for long standing ibar regressions in this release. This is an open-source desktop environment, which contains customization with animations, effects and dedicated applications.

Enlightenment DR 0.21.5 changelog:

 • e_util_defer_object_del – ensure order of deferred deletions are right
 • remove unused variables in e_comp_wl
 • Fix keyboard tracking when leaving an xdg shell window
 • Fix crash when exiting an xdg shell application
 • More aggressively prune keyboard focus list
 • Stop sending key up/down events on focus change under wayland
 • test dmabuf pixmaps properly
 • handle xdg-shell maximize/unmaximize calls correctly
 • stack subsurfaces above their parents upon creation
 • use more accurate determination for applying xdg-shell (un)maximize operations
 • do not pop pointer types on client hide events if the client is pass_events
 • set wl pointer surfaces to E_LAYER_CLIENT_PRIO during setup
 • attempt to re-set wl surface pointer when popping back to “default” pointer type
 • fix internal wl windows to exit when border X is clicked
 • use better check for getting wl surface alpha from cursor pixmaps
 • revert all sizing commits to ibar/ibox for the past year
 • maintain “empty” object’s size hints when ibar/ibox resizes

Download

Install Enlightenment DR 0.21.5 on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04

sudo apt-add-repository ppa:niko2040/e19  sudo apt-get update  sudo apt-get install enlightenment
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Measure Distance with Raspberry Pi

You can measure distance using the HC-SR04 ultrasonic sensor with Raspberry Pi. The HC-SR04 sensor can measure distance...
29/12/2020

Best Open Source Games in 2020

There’s no reason to spend $60 on a new AAA release just to bring some variety into your gaming diet when there are many...
29/12/2020

Hướng dẫn cấu hình nginx với SSL làm reverse proxy cho wordpress

Theo mặc định, wordpress sẽ đi kèm với máy chủ web tích hợp của riêng nó. Điều này thuận tiện...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022