Etcher Image Writer on Ubuntu – Burn Images to SD Cards & USB

28/12/2020
Chưa phân loại

Etcher Image Writer – is a simple and easy to use end users app for burning images to SD Cards as well as USB drives. It is extensible for developers, and works on any platform which includes, Windows, Linux, Mac OS X etc. Before we proceed on how to install Etcher Image Writer on Ubuntu, lets take a quick look at its features.

Etcher Image Writer Features

 • You no longer need to write images on corrupted cards hence increasing productivity
 • Drive selection is more visible to avoid wiping all your entire data in hard-drive
 • Comes with an attractive and easy to follow user interface
 • Etcher is developed with JS, HTML, node.js as well as Electron
 • It is a cross platform app, hence it works on all systems
 • A notable feature is it burns 50% more faster, as well as simultaneous writing for multiple drives

Etcher 1.1.1 Changelog

 • Prevent “percentage above 100%” errors on DMG images
 • Fix Etcher not starting flashes in AppImages
 • Fix most “Unmount failed” errors on macOS

Youtube Tutorial

How to install Etcher Image Writer on Ubuntu 17.04 and below

32bit OS

sudo apt install gdebi  wget https://github.com/resin-io/etcher/releases/download/v1.1.1/etcher-electron_1.1.1_i386.deb  sudo gdebi etcher-electron_1.1.1_i386.deb

64bit OS

sudo apt install gdebi  wget https://github.com/resin-io/etcher/releases/download/v1.1.1/etcher-electron_1.1.1_amd64.deb  sudo gdebi etcher-electron_1.1.1_amd64.deb

How to uninstall Etcher from Ubuntu

sudo apt-get remove etcher-electron && sudo apt-get update
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[PS Command] Những tùy chọn hữu ích khi sử dụng lệnh PS

Đối với dân sysadmin nói riêng và người dùng Linux nói chung, lệnh PS có thể nói là một trong những...
30/12/2020

How HTTPS Works? — Beginner’s Guide

Certificate Authorities are one of the single most important cornerstone for Internet security. A certificate authority...
29/12/2020

Setup NAS Server on Raspberry Pi 3

NAS servers are really costly these days. If you don’t have that much money to spare, then you use Raspberry Pi 3 to set...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023