Get Premier League and Soccer Scores with LiveScore-CLI on Ubuntu

12/02/2020

Get up to date Premier League Live football scores right from the linux terminal with livescore-cli. Livescore is a small commandline program to watch scores, tables and fixtures of football(soccer) from the commandline. Furthermore, it requires the python interpreter(2). It uses the data from the website Live Soccer Scores by LiveScore.com and some other websites. It is essentially built for the busy people that are passionate about football. Before we proceed on how to install and run Livescore-CLI on Ubuntu, lets take a quick look at its key features.

livescore-cli ubuntu

Key Features

 • Provides you with online real-time livescores
 • You can get all game times in your local time
 • All League Table with each of their divisions can be viewed as well
 • How about finding out who the Top Scorer of each League are
 • You get from time to time latest Live Soccer News, hence you don’t miss out on what is happening in and around soccer

Upcoming Features

 • Score with Scorers
 • Player Booking Details
 • Available Lineups
 • Available Statistics
 • Football History Details
 • Fantasy Points Viewer

How to install and run livescore-cli on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04 Xenial Xerus, Ubuntu 15.10 Wily Werewolf, Ubuntu 14.04 Trusty Tahr, Linux Mint 17.x, Elementary OS 0.3 Freya and other Ubuntu derivative systems.

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential

git clone https://github.com/codeezer/livescore-cli.git

cd livescore-cli

./setup

livescore -t bpl
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install or Upgrade To Linux Kernel 4.9.2 on Ubuntu & Linux Mint

Greg Kroah-Hartman recently announced the stable release of Linux Kernel 4.9.2. This is the start of the stable review...
12/02/2020

Rambox – Free Messaging & Emailing Application

Rambox is a free and open-source messaging and emailing app that allows you to combine most commonly used web applications...
12/02/2020

Install and Use TensorFlow on Ubuntu

TensorFlow with CPU support This mechanism takes less time (usually 5 to 10 minutes) during installation. If your system...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023