How to Change Screen Resolution on Ubuntu

29/12/2020
Screen resolution is an important factor in enjoying your system. For allowing us, humans, to perform tasks, we have to have a way to interact with the machine. Monitors are almost the most important parts of the I/O framework. Each monitor has a specific resolution. When your system sends the output to the screen, your monitor stretches the image to fit the screen. If your system sends the right resolution of frames, then your monitor will provide the best display output. Otherwise, you’ll see clutters and/or lags; simply put, your system won’t be usable at all.  Let’s check out changing your screen resolution on Ubuntu – one of the most popular Linux distros of all!

Changing the resolution

Before changing the resolution, make sure that your system contains all the latest graphics driver. Get the latest driver of NVIDIA, AMD or Intel.

Go to GNOME menu.

Search for “resolution”.

Open “Displays” from “Settings” section.

Here, you’ll have the option of changing the resolution.

Click on the “Resolution” section.

There are a number of available resolutions. By default, the present one should be your system’s resolution. Here are some of the most popular screen resolutions with their acronyms.

  • Standard HD (720p) – 1280 × 720 px
  • HD (1080p) – 1920 x 1080 px
  • Quad HD (1440p) – 2560 x 1440 px
  • 4K – 3480 x 2160 px

Once you’ve selected the option, you’ll notice the “Apply” button on the top-right corner of the window.

After applying the option, the system will wait for 15 seconds for your surety to change the resolution. If you don’t decide to change, the system will revert back to the default resolution again. Sometimes, you may have chosen a wrong resolution with the revert option way out of the screen. In that case, the countdown can save you a lot of trouble.

After applying the resolution, it’s better to restart your system for letting all the apps to adjust to the new resolution.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Get List of Installed packages on Ubuntu 20.10

Ubuntu is a Linux based distribution that comes with many packages installed. Packages are a collection of files that require...
28/12/2020

How to Install Ubuntu Server 18.04 LTS

Ubuntu Server is a great server operating system. It is based on Debian. It is easy to use for beginners. It is free. But...
29/12/2020

Best Ubuntu Derivatives in 2018

The open source ideology is so powerful because it allows developers to build on existing projects and expand them to accomplish...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023