How to Create a New Sudo User on Debian 10 Buster

29/12/2020
Chưa phân loại
You can give sudo rights to any existing user by adding it to the sudo group. With the following command I will create the user called linuxhintuser to add it to the sudo group later, to create the user linuxhintuser I execute:

# sudo adduser linuxhintuser

You can fill the requested information or leave it blank and press ENTER to continue, finally type Y to confirm and press ENTER to finish.

Once existing you can modify a user granting it sudo rights by adding it to the sudo group. To modify a user the command is usermod:

#  sudo usermod -aG sudo linuxhintuser

Where:
-a: add
-G: group
To check if the user was properly added to the sudo group you can run:

# sudo -l -U linuxhintuser

If the output is similar to the following then you’ll see a similar screen:

Otherwise if the user isn’t in the sudo group the output will be like:

Where:
-l: list
-U: username

How to remove a user from the sudo group on Debian 10 Buster

 Removing a user from the sudo group can be achieved invoking the command deluser followed by the username and the group name like in the following example:

# sudo deluser linuxhintuser sudo

deluser options:

–conf FILE{Use FILE instead of the default files /etc/deluser.conf and /etc/adduser.conf}

–group {Remove a group.This is the default action if the program is ran as delgroup.}

–help  {Display brief instructions. }

–quiet {Suppress progress messages.}

–system {Only  delete  if  user/group is a system user/group. This avoids
accidentally deleting non-system users/groups. Additionally, if the user does not exist,
no error value is returned. This option is mainly for use in Debian
package maintainer scripts.}

–only-if-empty {Only remove if no members are left.}

–backup {Backup all files contained in the userhome and the mailspool-file to
a file named /$user.tar.bz2 or /$user.tar.gz.}

–backup-to {Place the backup files not in / but in the directory specified by
this parameter. This implicitly sets –backup also.}

–remove-home {Remove the home directory of the user and its mailspool.
If –backup is specified, the files are deleted after having performed  the backup.
}

–remove-all-files {Remove all files from the system owned by this user.
Note: –remove-home does not have an effect any more. If –backup is specified,
the files are deleted after having performed the backup.}

–version {Display version and copyright information.}

(Source: man page)

How to fully delete a user on Debian 10 Buster

To remove a user keeping his home directory as instructed in the man above, run:

# sudo deluser linuxhintuser

You can check the home directory is still there by running an ls on the /home directory:

# ls /home

You can add the option –remove-home before the username to remove the home directory too:

# sudo deluser –remove-home linuxhintuser

A new ls on the /home directory will show this time the home directory was removed together with the user linuxhintuser:

# ls /home

About sudo

The command sudo allows regular unprivileged users to run command as root, sudo means “super user do”. Users with sudo privileges can run commands allowed within the file /etc/sudoers, of which below you can see a sample:

In this default configuration the following lines show full rights for sudo group users:

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

The sudo command addition means increased security allowing users to use privileged rights only when necessary decreasing possibility to run any privileged command by mistake.

I hope you found this brief tutorial showing How to Create a New Sudo User on Debian 10 Buster useful, thank you for reading it .

Related articles

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Ubuntu] Cấu hình IP tĩnh trên Ubuntu Server 20.04 bản Develop với Netplan

Dự kiến vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, phiên bản chính thức Ubuntu 20.04 sẽ được phát hành. Hiện...
30/12/2020

[Cobbler] Tổng quan về PXE – Preboot eXecution Environment

Theo các truyền thống khi bạn muốn cài đặt hệ điều hành cho một thiết bị PC, server nào...
30/12/2020

PRIVATE PROXY LÀ GÌ? MUA PRIVATE PROXY Ở ĐÂU?

DỊCH VỤ THUÊ PROXY PRIVATE DEDICATED ONET IDC cung cấp dịch vụ IP Proxy Private giúp quý khách sử dụng...
13/11/2022
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022