How to Format USB Drive on Linux

29/12/2020
Chưa phân loại
if you have stumbled here in search of ways to format your USB drive, then you are in luck. In Linux, USB drives and SD cards can be thankfully formatted both through the CLI terminal and through the “Disks” software which is very simple to navigate. We will show you how you can format your drive using both these methods.

Method 1: Format USB Drive Through The Terminal

To access the terminal, you must first open the Ubuntu Dash. This is where all Ubuntu software is accessible from. Once inside the Dash (located on the bottom left corner of the screen in the form of a “Show Applications” icon, ), type “terminal” in the search bar and click on the application of the Terminal that appears.

Use the keyboard shortcut which is Ctrl+Alt+T. If you are not familiar with keyboard shortcuts, they are the shortest way of performing an operation. Simply hold these three keys together and the Terminal application will open.

A new terminal window will open. Type the command df and press enter.

df returns a list of the details of all the partitions mounted to your device including the total space in each partition, the used space, and the available space.

From this list, locate your USB drive partition. A way to do that is to read the path of your partition from the Linux file manager and then search for that path in the list of partitions which came up in df.

As you can see, my USB drive partition is mounted on media/kausar/83F3-F8C7 and the corresponding Filesystem name which comes up under df is /dev/sdc1.

Therefore, the next command I will type is sudo umount /dev/sdc1”. This command will unmount the USB drive partition from the device. Enter your Linux password and press enter.

The next and final (phew!) step is to format the USB drive. This is done with the command sudo mkfs.vfat /dev/sdc1”. Note: This command formats the drive with the FAT32 format file system.

All done! To check if the USB drive has been formatted correctly, head on over to the file manager and open the USB drive. If it is empty, it has been formatted.

Method 2: Format USB Drive Through The Disks Utility

To access the Disks utility, navigate to the Dash icon (most probably located on the bottom left corner of the screen in the form of a “Show Applications” icon, , or as a Ubuntu icon). The Ubuntu Dash holds all the Ubuntu software available and installed on your device.

Type “Disks” in the resulting search bar and click on the Disks application that comes up.

It will open up in a new window. Locate your USB drive in the list of which appear in the left panel and click on it.

Next, under “Volumes”, of the three icons you see, click on the third gear icon, . A dropdown menu will appear. From the options displayed, click on “Format Partition”.

Set the name of your USB drive and select which type of file system format to format your USB to. Then select “Next”. A warning will pop up asking you to confirm the deletion of all your data in the USB drive. Select “Format” displayed in red on the top right corner to proceed with the formatting.

And that’s it. You’re done. These are the two easiest ways to format your USB drive and make it 100% available in space.

There are other methods of formatting a USB drive on Linux as well. For example, you can download a software called “GParted” from Ubuntu Software or the CLI. In case you experience trouble using the two methods described above, GParted offers a simple GUI to format USB drives and is an overall useful tool to have.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install VirtualBox on Arch Linux

Oracle’s free Virtualization solution, VirtualBox is a very popular Virtualization platform. People all over the world...
28/12/2020

Chính sách hoàn tiền ONET IDC

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN TẠI ONET IDC 1. NỘI DUNG Chính sách hoàn tiền dịch vụ có nghĩa là ONET IDC sẽ...
14/10/2012

[Zabbix] Giám sát Windows Server bằng zabbix-agent

Zabbix là một công cụ monitor đa nền tảng, do vậy việc cài zabbix-agent cho Windows Server là điều không...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024