How to Install and Get Started with QGIS 3 on Ubuntu 18.04

28/12/2020
Chưa phân loại
QGIS is an open source software package for drawing geospatial information. QGIS is a very popular and cross platform GIS (Geographical Information System). It is available on Linux, Mac, and Windows.  In this article, I will show you how to install and get started with QGIS 3 on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Let’s get started.

First you have to add the repository of QGIS 3 on the sources.list file of your Ubuntu 18.04 Bionic Beaver machine.

You can directly edit the /etc/apt/sources.list file with the following command:

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

Or you can run the following command to open /etc/apt/sources.list file:

$ sudo apt-get edit-sources

It should ask you to choose a text editor. Select any text editor you want. Just type in the line number in the left side of each editor and press <Enter>. By default, nano is selected. I am going to pick nano.

/etc/apt/sources.list file should be opened with your editor of choice. It should look something like the screenshot below. Here you can see all the Ubuntu’s default package repository lists or more specifically apt lines. You have to add QGIS 3’s apt line here.

As you’re using Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, you will have to add Ubuntu 18.04 specific repository of QGIS 3. The codename of Ubuntu Bionic Beaver is bionic.

Add the following line to the top or bottom of the /etc/apt/sources.list file:

deb https://qgis.org/debian bionic main

This is how it looks like once the apt line of QGIS 3 is added to the /etc/apt/sources.list file.

If you’re using nano just press <Ctrl> + x once you’ve added the apt line of QGIS 3 to the /etc/apt/sources.list file. You should be prompted to save the file. Just press ‘y’.

And then press <Enter> to save the file.

The file should be saved.

Now you have to import the GPG key of QGIS 3 with the following command:

$ wget -O – https://qgis.org/downloads/qgis-2017.gpg.key | gpg –import

The GPG key should be added to your Ubuntu 18.04 Bionic Beaver machine.

Now you can verify whether the GPG key was imported correctly with the following command:

$ gpg –fingerprint CAEB3DC3BDF7FB45

As you can see from the screenshot below, the GPG key was imported correctly.

Now you have to add the GPG key of QGIS 3 to apt package manager. Otherwise you won’t be able to update the apt package repository cache of QGIS 3 repository and you won’t be able to download and install QGIS 3 on Ubuntu 18.04.

Run the following command to add the GPG key of QGIS 3 to apt package manager:

$ gpg –export –armor CAEB3DC3BDF7FB45 | sudo apt-key add

The GPG key should be added to the apt package manager.

Now you should update the apt package repository cache of Ubuntu 18.04 Bionic Beaver with the following command:

$ sudo apt-get update

The package repository cache of your Ubuntu 18.04 Bionic Beaver machine should be updated.

Now you can install QGIS 3 with the following command:

$ sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass

Now press ‘y’ and then press <Enter> to continue.

The download and installation process of QGIS 3 should start. It should take a while.

The installation process of QGIS 3 is complete at this point.

Now you can go to Activities of GNOME 3 desktop environment or Application Menu of other desktop environments and look for qgis and you should be able to find the logo of QGIS Desktop as shown in the screenshot below. Click on the QGIS Desktop logo.

You should see the following window as shown in the screenshot below.

If you’ve used QGIS before and you have settings from previous version of QGIS, you should select Import settings from QGIS 2. If you’re new to QGIS, then select I want a clean start. Don’t import my QGIS 2 settings and click on the Let’s get started! button as marked in the screenshot below.

You should see a loading window of QGIS 3 as shown in the screenshot below.

Once QGIS 3 loader loaded everything it needs, you should see the main window of QGIS 3 as shown in the screenshot below.

You can click on Help and then click on About from the dropdown menu to check more information about QGIS.

The About page of QGIS shows a lot of information about the QGIS you’ve installed as you can see from the screenshot below.

You can click on Project and click on New from the dropdown menu to create a new Project in QGIS 3 as marked in the screenshot below.

A new project is created.

Now have fun drawing your geospatial information.  That’s how you install and get started with QGIS 3 on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CLI #1: Giới thiệu lệnh nload và lệnh iperf để giám sát tốc độ card mạng

Hôm nay Onet sẽ giới thiệu đến các bạn 2 công cụ dùng để đo lường dữ liệu mạng và hiển...
30/12/2020

How to Install STEAM to Play Games on Ubuntu 18.04 LTS

STEAM is a gaming platform developed by Valve Corporation. STEAM hosts many games on their servers, which can be accessed...
28/12/2020

CentOS How to Install RPM

Whenever you’re running a Linux distro, it’s always a challenge to find all your necessary tools directly in the default...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024