How to Install Apache OpenOffice 4.1.3 on Ubuntu, Linux Mint

12/02/2020

This article is focused on how to install Apache OpenOffice 4.1.3 which is the most stable released version, on the various Linux distribtuions such as Ubuntu, Linux Mint, etc. This release is a maintenance release incorporating important bug fixes, security fixes, updated dictionaries, as well as build fixes.

Apache OpenOffice for those who may not know, is the leading open-source office software suite for word processing, spreadsheets, presentations, graphics, databases and more. OpenOffice supports localized versions in more than 120 languages; those that are 100% translated and maintained are officially released.

Install Apache OpenOffice

Apache OpenOffice 4.1.3 Features include:

  • Key security vulnerability fixes
  • Updated dictionaries
  • Set default currency to Euro in Lithuanian locale
  • Support for new language dictionaries
  • Numerous bug fixes, including installer as well as database support on Mac OS X, as weell as
  • Enhancements to the build tools (for developers)

The complete list of features and enhancements are available in the release notes

How to install Apache OpenOffice 4.1.3 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

  • The first thing that needs to be done is to remove any old installed version from the system
sudo apt-get remove --purge libreoffice* libexttextcat-data*

sudo apt-get autoremove
  • Next step is to proceed with the installation of Apache OpenOffice 4.1.3

32bit OS

wget http://kent.dl.sourceforge.net/project/openofficeorg.mirror/4.1.3/binaries/en-US/Apache_OpenOffice_4.1.3_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz

tar -xvf Apache_OpenOffice*.tar.gz

sudo dpkg -i en-US/DEBS/*.debs

sudo dpkg -i en-US/DEBS/desktop-integration/*.deb

64bit OS

wget http://kent.dl.sourceforge.net/project/openofficeorg.mirror/4.1.3/binaries/en-US/Apache_OpenOffice_4.1.3_Linux_x86-64_install-deb_en-US.tar.gz
s
tar -xvf Apache_OpenOffice*.tar.gzsssssss
sss
sudo dpkg -i en-US/DEBS/*.debss

sudo dpkg -i en-US/DEBS/desktop-integration/*.deb

How to remove Apache OpenOffice

sudo apt-get remove --purge libreoffice* libexttextcat-data*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to install SQLite 3.18.0 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Linux Mint

SQLite 3.18.0 recently released, is free and its the most widely deployed database engine in the world. It can be described...
12/02/2020

How to Install MenuLibre – Ubuntu Menu Editor on Ubuntu, Linux Mint

MenuLibre is an advanced menu editor that provides modern features in a clean, easy-to-use interface. In a nutshell, it enables...
28/12/2020

Ubuntu vs Linux Mint Desktop Versions

In the desktop market, the competition has always been among Linux, MacOS and Windows operating systems, which has led to...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023