How to install Babe Music Player – A New Tiny Qt Music Player

28/12/2020
Chưa phân loại

Babe Music Player is a promising new tiny Qt Babe music player to keep your favorite songs at hand. Babe will handle all your whole music collections, hence letting you create custom playlists to organize your music with ease. Before we proceed on how to install Babe Music Player on ubuntu, lets look further on what it offers.

You can filter your music as desired by artist, title, album, genre, date as well as location. Furthermore, it let’s you babe-mark your favorite YouTube music videos into your local collection by using the Chromium extension.

You can think of Babe music player as the playlist where all your favorite tracks at the moment are. And when needed you can have an integrated collection manager.

Qt Babe Music Player Features

 • Babe has three different view modes:
  • the mini mode keeps on top of the windows as well as its size is just 200×200 px ,just displaying the art and playback controls
  • the playlist mode is unobtrusive as well as displays a list of your songs
  • the collection view let’s you browse your whole music collection by tracks, artists and albums, also let’s you get information about the current song playing.
 • Search keys to filter the results
  • location: (example: to see all the tracks from the YouTube extension: “location:youtube”)
  • artist: (get all matching artists)
  • album: (get all matching albums)
  • title: (get all matching titles)
  • genre: (get all matching genres)
 • quickly append search results, albums, artists and tracks to the main playlist or save them to a specific playlist
 • create colored mood tags for tracks that modify the main playlist color
 • use the chromium extension to babe your favorite youtube music videos and Babe will fetch the art and metadata of the track
 • quickly move between albums/artists with the playAll button that shows on hover in all the artworks
 • get native kde notifications for the plasma desktop
 • add songs to a queued special playlist if you want to play some track next

How to install Babe Music Player on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

 • The steps outlined below is how to compile on install Bebe Music Player on Ubuntu
git clone https://github.com/milohr/babe-music-player.git  cd babe-music-*  sudo apt-get install valac libgee-0.8-dev libgtk-3-dev libsoup2.4-dev libtagc0-dev libtag1-dev libges-1.0-dev libnotify-dev  sudo ln -s /usr/share/vala/vapi/gee-0.8.vapi /usr/share/vala/vapi/gee-1.0.vapi  valac --pkg gstreamer-1.0 --pkg gtk+-3.0 --pkg taglib_c --pkg gee-1.0 --pkg libxml-2.0 --pkg libsoup-2.4 --pkg libnotify babe.vala stream.vala lastfm.vala widgets.vala LyricFetcher.vala list.vala playlist.vala  ./babe

How to uninstall Qt Babe Music Player from Ubuntu

sudo rm babe-music-*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Openstack Kolla [Phần 3] Hướng dẫn tạo máy ảo trên cụm Openstack

Tiếp tục với series hướng dẫn vài đặt OpenStack bằng Kolla Ansible. Ở bài viết những bài viết...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt WordPress với LAMP trên Ubuntu 20.04

WordPress là hệ thống blog và mã nguồn mở phổ biến nhất trên Web, nó dựa trên PHP và MySQL . Gần...
30/12/2020

PostgreSQL NodeJS Tutorial

Using PostgreSQL from Node.js PostgreSQL is a very popular open source database. It is widely used for almost all types...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023