How to Install Bacula Enterprise

29/12/2020
Chưa phân loại
Bacula Enterprise is an amazing backup solution for your data. It is easy to install in a Virtual Machine or in a Bare Metal server. Bacula Enterprise also has an easy to use web based management panel. You can configure backups, make backups, monitor backups etc from the web based management GUI. In this article, I will show you how to install Bacula Enterprise on your computer/server. After Bacula Enterprise is installed you can Backup Linux Server Files and Restore Partitions or Directories in Seconds. You can also backup Windows systems. So, let’s get started.

Downloading Bacula Enterprise:

Bacula Enterprise ISO image can be downloaded from the official website of Bacula Systems. To download Bacula Enterprise ISO image, visit the official website of Bacula Systems at https://www.baculasystems.com/try and click on Download Bacula Enterprise Backup Trial Now.

Now, fill in the details and click on Download Trial.

Now, Bacula Systems will mail you a link from where you can download Bacula Enterprise ISO installer image. Open your email and click on the download link. Then, click on the Download ISO button.

Now, click on the ISO image link as marked in the screenshot below.

Your browser should start downloading the Bacula Enterprise ISO installer image.

Making a Bootable USB of Bacula Enterprise:

Once you have Bacula Enterprise ISO image downloaded, you can use Rufus to make a bootable USB of Bacula Enterprise. Once you have the Bacula Enterprise bootable USB installer, you can use it to install Bacula Enterprise on your computer/server.

You can download Rufus from the official website of Rufus at https://rufus.ie

If you want to install Bacula Enterprise as a VMware/VirtualBox virtual machine, then you can use the ISO image directly. You don’t have to make a bootable USB thumb drive of Bacula Enterprise. Another option is to burn the ISO to disk.

Installing Bacula Enterprise:

Once you boot Bacula Enterprise from the ISO installer image or the bootable USB thumb drive, you should see the following GRUB menu. Select Install on Virtual Machine if you’ve booted Bacula Enterprise installer in a virtual machine. Otherwise, select Install on Physical Hardware. Then, press <Enter>.

Bacula Enterprise is loading.

Now, select OK and press <Enter>.

Press <Enter> to continue.

Now, you have to set your keyboard layout. Some keyboard layout keymap codes are given as examples. For example, keymap code us for United States keyboard layout, uk for United Kingdom etc.

NOTE: For more keymap code, visit https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/installation_guide/s1-kickstart2-options and scroll down to the keyboard section.

Now, type in the timezone keyword and press <Enter>. For example, if you’re on US Eastern timezone, then the timezone keyword would be US/Eastern.

You can find a list of supported timezone keywords at https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

Now, all the available storage devices should be listed. I have only one storage device sda of size 300GB. Just type in the name of the storage device where you want to install Bacula Enterprise and press <Enter>.

Now, type in the amount of disk space you want to allocate for the root (/) directory in GB and press <Enter>. You should allocate at least 16 GB of disk space here.

Now, type in your swap size in GB and press <Enter>. It should be twice the amount of RAM/memory you have.

Now, type in the amount of diskspace you want to allocate for the /var directory and press <Enter>. Allocate at least 4GB of diskspace for the /var directory.

Now, type in the amount of diskspace you want to allocate for the /opt directory and press <Enter>. Allocate at least 4GB of diskspace for the /opt directory.

Now, type in the amount of diskspace you want to allocate for the /tmp directory and press <Enter>. Allocate at least 4GB of diskspace for the /tmp directory.

Now, type in the amount of diskspace you want to allocate for the /catalog directory and press <Enter>. Allocate at least 8GB of diskspace for the /catalog directory.

Now, type in the amount of diskspace you want to allocate for the /opt/bacula/working directory and press <Enter>. Allocate at least 8GB of diskspace for the /opt/bacula/working directory.

As you can see, about 184 GB of disk space will be allocated for the OS and 116 GB of disk space is still left for data. Press <Enter> to confirm.

Bacula Enterprise installation should start.

All the required packages are being installed.

Bacula Enterprise is being installed.

Now, type in a password for the root user and press <Enter>.

Now, type in a password for the bacula user and press <Enter>.

Now, type in the hostname for your Bacula Enterprise server and press <Enter>.

Now, you have to configure a network interface. To do that, press y and then press <Enter>.

If you want to use DHCP to configure the network interface, then press y and then press <Enter>. If you want to configure the network interface manually, then press n and then press <Enter>.

If this network interface is the default route, then press y and then press <Enter> to continue.

If you’ve decided to manually configure the network, then you have to type in an IP address for the network at this point and press <Enter>.

Then, type in the netmask and press <Enter>.

Now, type in the default gateway and press <Enter>.

Now, press y and then press <Enter> to confirm the details that you’ve provided.

Now, type in a domain name for your Bacula Enterprise server and press <Enter>.

Now, type in the IP address of your primary DNS server and press <Enter>.

Now, type in the IP address of your secondary DNS server and press <Enter>.

Now, press y and then press <Enter> to confirm.

If you want to configure NTP, press y. Otherwise, press n. Then, press <Enter>. NTP is optional. I am not configuring NTP in this article.

If you want to configure email, press y. Otherwise, press n. Then, press <Enter>. Email configuration is optional. I am not configuring email in this article.

Now, type in the amount of disk space you want to allocate for the Bacula Enterprise file storage and press <Enter>.

If you don’t want to use Virtual Tape Library, then press n. Otherwise press y. Then press <Enter>.

If you want to enable DeDuplication, then press y and then press <Enter>.

Now, type in the amount of disk space you want to allocate for dedupe storage and press <Enter>.

Now, type in the number of deduplication devices you want and press <Enter>. The default is 4.

If you don’t want to set any default storage, then press n. Otherwise, press y. Then press <Enter>.

Normally, you don’t want any demo configuration in a production server. So, press n and then press <Enter>.

Now, type in the number of days Bacula Enterprise will keep backups (retention period) for restore. The default is 90 days. At most, you can keep backups for 365 days.

Now, Bacula Enterprise will install additional software packages depending on how you configured it.

Once Bacula Enterprise is installed, you should be booted into the following GRUB menu. Just press <Enter>.

You should be booted into Bacula Enterprise and you should be able to log into the system. Your management IP address is available here. You can access it from any web browser (Bacula prefers Firefox) to manage your Bacula Enterprise server.

Now visit the management IP address (in my case https://192.168.21.5) from any web browser and you should see the BWeb dashboard. From here, you can configure Bacula Enterprise and backup your import data.

So, that’s how you install Bacula Enterprise on your computer/server or a Virtual machine. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Event Viewer] [Log] [Lý Thuyết] Cách tìm nhật ký shutdown trong Windows 10,Windows server 2012,2016

Nếu bạn tò mò muốn biết lý do tại sao máy tính của bạn bị tắt và những gì đã xảy ra chính...
30/12/2020

Rust Programming Language 1.15 released, Install on Ubuntu, Unix

Rust Programming Language 1.15 recently released, is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults,...
12/02/2020

[Python] Sử dụng tiện ích Remote-SSH trên Visual Studio Code để code Python trên remote server

Trong bài viết này , mình xin chia sẻ về một thủ thuật hữu ích để code Python một cách dễ dàng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024