How to install FFMpeg 3.3 Hilbert on Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

28/12/2020
Chưa phân loại

FFmpeg 3.3 a new major release recently released, is the leading multimedia framework, cross-platform solution that is used to decode, encode, transcode, mux, demux, stream,filter and play any audio or video files. It also provides the tool for converting multimedia files, the ffserver streaming tool, the ffplay media player based on SDL and ffmpeg libraries and the ffprobe multimedia stream analyzer. Before we proceed on how to install ffmpeg on ubunut, lets take a look at what this release brings.

FFmpeg 3.3 Changelog

This release is a new major release and it comes with a host of new features and bug fix

 • Apple Pixlet decoder
 • NewTek SpeedHQ decoder
 • QDMC audio decoder
 • PSD (Photoshop Document) decoder
 • FM Screen Capture decoder
 • ScreenPressor decoder
 • XPM decoder
 • DNxHR decoder fixes for HQX and high resolution videos
 • ClearVideo decoder (partial)
 • 16.8 and 24.0 floating point PCM decoder
 • Intel QSV-accelerated VP8 video decoding
 • native Opus encoder
 • DNxHR 444 and HQX encoding
 • Quality improvements for the (M)JPEG encoder
 • VAAPI-accelerated MPEG-2 and VP8 encoding
 • premultiply video filter
 • abitscope multimedia filter
 • readeia608 filter
 • threshold filter
 • midequalizer filter
 • MPEG-7 Video Signature filter
 • add internal ebur128 library, remove external libebur128 dependency
 • Intel QSV video scaling and deinterlacing filters
 • Sample Dump eXchange demuxer
 • MIDI Sample Dump Standard demuxer
 • Scenarist Closed Captions demuxer and muxer
 • Support MOV with multiple sample description tables
 • Pro-MPEG CoP #3-R2 FEC protocol
 • Support for spherical videos
 • CrystalHD decoder moved to new decode API
 • configure now fails if autodetect-libraries are requested but not found

How to install FFmpeg 3.3 on Ubuntu Ubuntu 16.04 and Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/ffmpeg-3  sudo apt-get update && sudo apt install ffmpeg libav-tools x264 x265  ffmpeg -version

How to uninstall FFmpeg 3.3 from Ubuntu

sudo apt install ppa-purge  sudo ppa-purge ppa:jonathonf/ffmpeg-3 && sudo apt autoremove
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Use dd Command on Linux

dd is a command line utility that is used to convert and copy files on Linux. dd has many usages in Linux. For example,...
29/12/2020

How to Defragment an XFS File System

Fragmentation is a longstanding problem when it comes to storage. It arises when, due to prolonged usage, the storage media...
29/12/2020

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn

Lý Do Mua Proxy HTTP & SOCKS5 giá rẻ tại Onet.com.vn Tốc độ cao – proxy của chúng tôi...
27/05/2023
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023