How to Install Freeminer – A Minecraft Clone on linux

28/12/2020
Chưa phân loại

If you are fan of Minecraft, then you would love this game. Freeminer is a multiplayer Minecraft inspired sandbox game. It is based on Minetest which is developed by a number of contributors from all over the globe. Unlike Minetest it aims to make the game fun while trading off some bits of perfectionism.

Key Features

 • You walk around, dig and build in an infinite voxel world
 • Ability to craft stuffs from raw materials to help you along the way
 • It has a robust and powerful server-side modding API
 • It supports Multiplayer for tens of players, via servers hosted by users
 • Comes with an almost infinite world and a fairly good map generator (limited to ±31000 blocks in all directions)
 • It runs natively on Windows, Linux, OS X and *BSD

Latest Stable Release – v0.4.14.8 changelog

 • Stability and speed fixes
 • kv lua api: now possible to use any custom db: core.kv_put(‘mykey’, ‘mydata’, ‘mydb’); core.kv_get(‘mykey’, ‘mydb’); ‘mydb’ is optional
 • Optional store auth database to leveldb, no huge auth.txt. to enable: auth_kv=1
 • Mapgen indev: huge noise based caves
 • Auto delete old items by default. push items up from solid blocks
 • Player punch move (small move on pvp hit or jump on tnt explode)
 • Show servers from local network in online server list.
 • Android: allow disable touch interface: touchscreen=0

How to Install Freeminer 0.4.14.8 on Ubuntu 16.10

wget -q -O - http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -  sudo sh -c 'echo "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu yakkety-getdeb games" >> /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list'  sudo apt-get update && sudo apt-get install freeminer

How to Install Freeminer 0.4.14.8 on Ubuntu 16.04

wget -q -O - http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -  sudo sh -c 'echo "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu xenial-getdeb games" >> /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list'  sudo apt-get update && sudo apt-get install freeminer

Install on Arch Linux

------ Stable Version ------ yaourt -S freeminer

------ Dev Version ------ yaourt -S freeminer-git

Install on FreeBSD

cd /usr/ports/games/freeminer-default && sudo make install clean
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install and Use GNOME Shell Extensions in Linux

GNOME Shell is a popular desktop interface consisting of a panel, an application overview grid, a dock, a system tray and...
29/12/2020

Khuyến mãi VPS US 8GB ram chỉ từ 220.000đ/tháng miễn phí Plesk 18

Nhân dịp ra mắt cụm máy chủ mỹ Onet IDC khuyến mãi lớn giảm tới 90% máy chủ mỹ các cấu hình...
14/01/2021

Transform Your Linux Desktop Icon Theme using Numix Circle

Why not transform your linux dsktop to look more beautiful using Numix Circle icon theme. Its one of Numix project latest...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023