How to install Grub Customizer on Ubuntu 17.04 Zesty

12/02/2020

Grub Customizer is a graphical user interface that allows you to name and configure the GRUB2/BURG boot entry settings as well as menu entries. Before we proceed on how to install Grub Customizer on Ubuntu 17.04, let’s take a quick look at its features.

install Grub Customizer

Grub Customizer Features

  • It allows you to move, remove or rename menu entries
  • With it, you can edit the contents of menu entries or simply create a new one
  • It comes with support for GRUB2 and BURG
  • You can easily reinstall the bootloader to MBR
  • You can adjust settings like the default operating system, kernel params, background image as well as text colors etc
  • With the customizer, you can change the installed operating system by running it on a live cd

Grub Customizer 5.0.6 Changelog

It’s been over a year since it was last updated. Hoping to see more improvements and features made to this tool in the near future.

  • This release prevents plaintext entries from being moved into submenu when they are not visible
  • Some errors on entry editor where fixed

How to install Grub Customizer on Ubuntu 17.04

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer

sudo apt-get update && sudo apt-get install grub-customizer

# run following command to launch it
grub-customizer

How to uninstall Grub Customizer from Ubuntu 17.04

sudo apt-get remove grub-customizer
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Cinnamon Desktop 3.2.8 released, Install on Ubuntu, Linux Mint

Cinnamon Desktop 3.2.8 recently released, is a Linux desktop which provides advanced innovative features and a traditional...
12/02/2020

Install or Upgrade To Linux Kernel 4.9.2 on Ubuntu & Linux Mint

Greg Kroah-Hartman recently announced the stable release of Linux Kernel 4.9.2. This is the start of the stable review...
12/02/2020

Ubuntu Change Password

In terms of security, Linux is definitely one of the tightest. The password system is one of the most important parts. Without...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023