How to Install Jetbrains RubyMine Ruby IDE on Ubuntu

29/12/2020
Chưa phân loại
RubyMine is a powerful Ruby IDE from JetBrains. Like all the other JetBrains IDE, Ruby mine also has intelligent auto completion and many other tools to help you write and debug your Ruby application fast. In this article, I will show you how to install RubyMine on Ubuntu. The procedures shown here should work on Ubuntu 16.04 LTS and later. I will be using Ubuntu 18.04 LTS for the demonstration. So, let’s get started.

Installing Ruby Programming Language:

In order to run Ruby programs on RubyMine, you must have Ruby programming language installed on your machine.

On Ubuntu, you can install Ruby programming language with the following command:

$ sudo apt install ruby-full

Now, press y and then press <Enter> to continue.

Ruby should be installed.

Installing RubyMine:

On Ubuntu 16.04 LTS and later, RubyMine is available as a SNAP package. So, you can install the latest version of RubyMine on Ubuntu 16.04 LTS and later from the official SNAP package repository of Ubuntu.

To install RubyMine SNAP package on Ubuntu 16.04 LTS and later, run the following command:

$ sudo snap install rubymine –classic

Now, type in the password of your login user and press <Enter> to continue.

RubyMine snap package is being downloaded.

RubyMine is installed.

Initial Configuration of RubyMine:

Now, you can start RubyMine from the Application Menu of Ubuntu as you can see in the screenshot below.

As you’re running RubyMine for the first time, you may not have any settings to import. Just select Do not import settings and click on OK.

Now, you have to accept the JetBrains User Agreement. To do that, check I confirm that I have read and accept the terms of this User Agreement checkbox and click on Continue.

Now, select an UI theme and click on Next: Keymaps.

Now, select the keymap that you’re comfortable with and click on Next: default plugins.

Now, you can enable/disable certain features to tune RubyMine to your needs. Once you’re done, click on Next: Featured plugins.

Now, JetBrains will suggest you some popular plugins for RubyMine.  If you like/need any of them, just click on Install to install it. Once you’re done, click on Start using RubyMine.

Now, you have to activate RubyMine. RubyMine is not free. In order to use RubyMine, you have to buy a license from JetBrains. Once you have the credentials, you can activate RubyMine from here.

If you want to try out RubyMine before you buy a license, you can do so for 30 days at the time of this writing. To do that, select Evaluate for free and click on Evaluate.

RubyMine is being loaded.

This is the dashboard of RubyMine. From here, you can create new projects and manage existing projects.

Creating a Ruby Project with RubyMine:

In this section, I will show you how to create a new Ruby project with RubyMine and run a simple Ruby program. So, let’s get started.

First, start RubyMine and click on Create New Project.

Now, select your project type. I selected Empty Project. Now, set your project Location (where RubyMine will save the files for this project) and make sure the Ruby SDK is correct. Once you’re done, click on Create.

A new project should be created.

Now, create a new file hello.rb and type in the following lines as shown in the screenshot below.

Once you’re done, click on the Play button as marked in the screenshot below to run the hello.rb Ruby program.

At times, the Play button I showed you earlier may be grayed out. Don’t worry. You can also run your favorite Ruby program from Rub > Run… as you can see in the screenshot below.

Now, select your Ruby program from the list.

Your desired Ruby program should be executed and the correct output should be displayed as you can see in the screenshot below.

So, that’s how you install RubyMine Ruby IDE from JetBrains on Ubuntu. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

List Disks on Ubuntu

In this article, I am going to show you how to list disks (i.e. SSDs, HDDs, USB thumb drives) attached on your computer...
29/12/2020

Tổng hợp file iso windows 7 windows 10 vultr siêu nhẹ bản gốc sạch – Windows Server 2016 , Windows Server 2019 Windows Server 2022 vultr

Link tải file iso tất cả các phiên bản ở :  https://tb.rg-adguard.net/public.php Hoặc Windows Server 2012...
28/12/2020

Install LLVM on Ubuntu

Install LLVM 5 on Ubuntu 17.10 Artful Aardvark LLVM is a C/C++ compiler toolset just like GCC. LLVM can compile C, C++...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022