How to install KDE Plasma 5.8 LTS on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04

28/12/2020
Chưa phân loại

KDE Plasma 5.8 LTS was released late last year – October, but got updated in the Kubuntu backports PPA end of December 2016. This meant that Ubuntu 16.10 and Ubuntu 16.04 users could now upgrade their desktops to KDE Plasma 5.8.

The latest update to Plasma 5.8 series was Plasma 5.8.4. Lets have a quick look at some of the key updates in this release:

 • Many bug fixes for multi screen support such as:
  • Load screenpool at the same time as we connect to screenchanged signals
  • Avoid connecting to screen changed signals twice
 • Make screenshots visible when there’s only one screenshot too
 • Disable Qt’s high DPI scaling on shutdown/switch user dialogs
 • Add plasma-discover to mappings
 • Delay init of Wayland setup till next event cycle
 • Tear-down Wayland objects before app quits
 • Badges and progress display in task manager now works with more 3rd party applications
 • Fix Unity launcher count badge rendering when task is created
 • In addtion, the behavior of scrollable systray popups was also fixed

Install KDE Plasma 5.8 LTS on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04

 • If you have an existing KDE Plasma installed, then run the following commands to upgrade to latest release
sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
 • If this is your first time of installing KDE Plasma on your desktop, then run the following commands to install
sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports sudo apt-get update && sudo apt-get install kubuntu-desktop
 • Click OK on Configuring ssdm

 • Select lightdm as the display manager

lightdm(Light Display Manager) is the default for Unity desktop environment. SSDM (simple desktop display manager) is the preferred display manager for KDE Plasma desktop environment

 • After installation is completed, reboot machine and select Plasma desktop environment before login

How to downgrade KDE Plasma

sudo apt install ppa-purge sudo ppa-purge ppa:kubuntu-ppa/backports
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Refind Boot Manager

Most Linux systems boot using GRUB, however alternatives are always worth exploring. When the BURG project was started,...
29/12/2020

Install Anaconda Python on Ubuntu

Anaconda is a distribution of the Python programming language, which is used by data scientists all over the world. Anaconda...
12/02/2020

[Command] [df][du]Kiểm tra dung lượng đĩa trong Linux

Là một admin hệ thống, bạn luôn muốn chắc chắn rằng bạn có đủ không gian đĩa để cho máy...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023