How to Install Latest NGINX 1.11.9 on Ubuntu, CentOS, RHEL

28/12/2020

Nginx 1.11.9 (pronounced as [engine x]) is the most recent release and this release addresses reported bugs. Nginx is an open source webserver, HTTP & reverse proxy server, as well as a mail proxy server. It powers several high-visibility sites, such as Netflix, Hulu, Pinterest, CloudFlare, Airbnb, WordPress.com, GitHub, SoundCloud, Zynga, Eventbrite, Zappos, Media Temple, Heroku, RightScale, Engine Yard and MaxCDN.

Nginx 1.11.9 Changelog

 • When using the stream module, Nginx might hog the CPU
 • EXTERNAL authentication mechanism in mail proxy was accepted even if it was not enabled in the configuration
 • A segmentation fault may occur in a worker process if the “ssl_verify_client” directive of the stream module was used
 • The “ssl_verify_client” directive of the stream module might not work
 • Closing keepalive connections due to no free worker connections might be too aggressive
 • An incorrect response is likely returned when using the “sendfile” directive on FreeBSD and macOS
 • A truncated response is likely to be stored in cache when using the “aio_write” directive
 • A socket leak might occur when using the “aio_write” directive

How to Install Nginx 1.11.9 on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Linux Mint, Pinguy OS, Elementary OS, Deepin

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/nginx-devel  sudo apt-get update && sudo apt-get install nginx  ----- To restart the service ----- sudo service nginx start

Remove Nginx 1.11.9 from Ubuntu

sudo apt-get remove nginx

How to Install Nginx 1.11.9 on CentOS 7, RHEL

----- Add CentOS 7 EPEL Repository ----- 
sudo yum install epel-release

----- Install NGINX -----
sudo yum install nginx ----- Start Nginx Service ----- sudo systemctl start nginx
 • Open your browser and enter the following URL address
http://localhost
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

NGINX: Block Based on Geographical Location

Nginx is a high performance, lightweight, open source web server available to public for free of charge. It has tremendous...
29/12/2020

How to Block Hotlinking with Nginx

Nginx is a lightweight web server capable of handling humongous number of requests at a given time without making the server...
29/12/2020

How to Install Latest NGINX 1.11.9 on Ubuntu, CentOS, RHEL

Nginx 1.11.9 (pronounced as [engine x]) is the most recent release and this release addresses reported bugs. Nginx is an...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024