How to install Linux Kernel 4.12 on Ubuntu & Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

The release of Linux Kernel 4.12 was recently announced by Linus Torvalds and according to him, this release was one of the biggest release for linux kernel update. Bulk of this release is made of support for AMD vega drivers, as well as the Intel IPU driver. Before we proceed on how to install Linux Kernel on Ubuntu, lets take a quick look at what this release offers.

Highlight Of Linux Kernel 4.12

 • The kernel finally has proper support for USB type-C connectors
 • Fixed intel uncore wrong box pointer check
 • The PowerPC architecture can now support virtual address-space sizes up to 512TB
 • The ARM64 architecture now has kernel crash-dump functionality
 • KVM now supports the MIPS “VZ” virtualization mechanism
 • There is a new “virtual media controller” driver in the media subsystem
 • The Android low-memory killer implementation has been removed from the staging tree
 • Lots of new hardware support for audio, graphics, media, networking, USB and a host of others

See release notes for full details

How to install Linux Kernel 4.12 on Ubuntu 17.04 and below

 • Select your operating system version and install

32bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200_4.12.0-041200.201707022031_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_i386.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-image-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_i386.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.12*.deb linux-image-4.12*.deb
 • Update the Grub boot loader
sudo update-grub

64bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200_4.12.0-041200.201707022031_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_amd64.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-image-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_amd64.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.12*.deb linux-image-4.12*.deb

How to remove Linux Kernel 4.12 from Ubuntu

sudo apt-get remove linux-headers-4.12* linux-image-4.12*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cấu hình Nginx với SSL làm Reverse Proxy cho Grafana server

Sau khi cài đặt và thiết lập TIG stack xong, việc cài đặt domain cũng như tạo chứng chỉ là một...
30/12/2020

Hướng dẫn tạo mail tên miền riêng miễn phí với Zoho

Khi nói đến email theo tên miền riêng, không thể không nhắc đến 2 dịch vụ miễn phí nổi tiếng...
28/12/2020

Firewall [ Phần 2 ] Firewalld Service

Firewalld là gì? FirewallD là giải pháp tường lửa mạnh mẽ, toàn diện được cài đặt mặc định...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024