How to install Linux Kernel 4.12 on Ubuntu & Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

The release of Linux Kernel 4.12 was recently announced by Linus Torvalds and according to him, this release was one of the biggest release for linux kernel update. Bulk of this release is made of support for AMD vega drivers, as well as the Intel IPU driver. Before we proceed on how to install Linux Kernel on Ubuntu, lets take a quick look at what this release offers.

Highlight Of Linux Kernel 4.12

 • The kernel finally has proper support for USB type-C connectors
 • Fixed intel uncore wrong box pointer check
 • The PowerPC architecture can now support virtual address-space sizes up to 512TB
 • The ARM64 architecture now has kernel crash-dump functionality
 • KVM now supports the MIPS “VZ” virtualization mechanism
 • There is a new “virtual media controller” driver in the media subsystem
 • The Android low-memory killer implementation has been removed from the staging tree
 • Lots of new hardware support for audio, graphics, media, networking, USB and a host of others

See release notes for full details

How to install Linux Kernel 4.12 on Ubuntu 17.04 and below

 • Select your operating system version and install

32bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200_4.12.0-041200.201707022031_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_i386.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-image-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_i386.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.12*.deb linux-image-4.12*.deb
 • Update the Grub boot loader
sudo update-grub

64bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200_4.12.0-041200.201707022031_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-headers-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_amd64.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.12/linux-image-4.12.0-041200-generic_4.12.0-041200.201707022031_amd64.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.12*.deb linux-image-4.12*.deb

How to remove Linux Kernel 4.12 from Ubuntu

sudo apt-get remove linux-headers-4.12* linux-image-4.12*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

VMWare vs VirtualBox

VMware and VirtualBox are both the top two popular desktop virtualization options. They are both supported on Windows,...
28/12/2020

Python Seaborn Tutorial

In this lesson on Python Seaborn library, we will look at various aspects of this data visualisation library which we can...
29/12/2020

How to Install Steam on Ubuntu

Valve extending support of Windows and Mac exclusive games to Linux platform through its Steam for Linux client was arguably...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024