How to Install oVirt on CentOS 7

29/12/2020
KVM
oVirt is an open source virtualization solution based on the KVM hypervisor. It has a very user friendly web based user interface which you can use to easily manage oVirt. In this article, I will show you how to install oVirt on CentOS 7. So, let’s get started.

Adding oVirt Package Repository:

First, you have to add the oVirt package repository on CentOS 7. To do that, run the following command:

$ sudo yum install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release42.rpm

Now, press y and then press <Enter>.

oVirt repository should be added.

Updating the System Packages:

Now, you have to update all the packages of your CentOS 7 operating system. To do that, run the following command:

$ sudo yum update

As you can see, my CentOS 7 machine has some updates available. Now, press y and then press <Enter> to continue.

Now, press y and then press <Enter> to accept the GPG key.

The CentOS 7 machine should be updated.

Now, reboot your computer with the following command:

$ sudo reboot

Installing oVirt:

Now, you can install oVirt with the following command:

$ sudo yum install ovirt-engine

As you can see, 498 MB of packages will be downloaded from the internet. Now, press y and then press <Enter>.

oVirt packages and dependencies are being downloaded.

Now, press y and then press <Enter> to accept the GPG key of the CentOS SIG Virtualization repository.

Now, press y and then press <Enter> to accept the GPG key of the CentOS SIG Storage repository.

Now, press y and then press <Enter> to accept the GPG key of the CentOS SIG OpsTools repository.

Now, press y and then press <Enter> to accept the GPG key of the CentOS SIG SCLo repository.

oVirt is being installed.

oVirt is installed.

Configuring oVirt:

Now that oVirt is installed, you have to configure it. To do that, run the following command:

$ sudo engine-setup

Now, press <Enter> to select the default option Yes.

Press <Enter> to select the default option Yes.

Press <Enter> to select the default option Yes.

Press <Enter> to select the default option Yes.

Press <Enter> to select the default option Yes.

Press <Enter> to select the default option Yes.

Now, type in your fully qualified domain name (in my case ovirt.linuxhint.com) and press <Enter>.

Now, press <Enter> to select the default option Yes. It will configure the firewall for you.

Now, you have to configure the DWH database for oVirt. You can use either the Local database or a Remote database. If you want to use the Local database, just press <Enter>. If you want to use a Remote database, just type in Remote and press <Enter>. In that case, you will have to provide the credentials for your remote database.

If you want to automatically create all the required tables and insert data for oVirt to work, just press <Enter> to select the default option Automatic. If you want to manually configure it, then just type in Manual and then press <Enter>.

The same way, you can use a Local or Remote database for the Engine database. I will go with the Local database. Decide what you want to do and press <Enter> to continue.

The same way you can Automatically or Manually configure the Engine database. Once you decide what you want to do, just press <Enter> to continue.

Now, type in your oVirt admin password and press <Enter>.

Re-type your admin password and press <Enter>.

Now, press <Enter> to select the default option Both.

Now, press <Enter> to select the default option Yes.

Type in Yes or No depending on whether you want to wipe out the default SAN after you delete it or not and press <Enter>.

Now, press <Enter> to create a default user admin for administration purpose.

Now, press <Enter> to configure Apache web server.

Now, press <Enter> to select Automatic. It will automatically enable HTTPS using a self-signed SSL certificate.

If you want to use your own SSL certificate, type in Manual and press <Enter>.

Now, press <Enter> to select the default option Basic.

Finally, press <Enter> to confirm the oVirt installation settings.

As you can see, oVirt is being configured.

At this point, oVirt is configured.

Configuring Firewall:

To be able to access the oVirt web based management interface, you have to open HTTP and HTTPS ports. You can easily do it using firewalld on CentOS 7.

To open the HTTP port, run the following command:

$ sudo firewall-cmd –add-service=http –permanent

To open the HTTPS port, run the following command:

$ sudo firewall-cmd –add-service=https –permanent

Now, reload the firewalld daemon with the following command:

$ sudo firewall-cmd –reload

The firewall is configured correctly at this point.

Accessing oVirt Management Interface:

Now, you can access oVirt management interface from your web browser using the fully qualified domain name that you provided during oVirt configuration. In my case, it was ovirt.linuxhint.com

To login to the management interface, click on Login from the top right corner as shown in the screenshot below.

Now, type in the Username admin and the Password that you set while configuring oVirt. Once you’re done, click on Log In.

You should be logged in. Now, click on the Administration Portal as marked in the screenshot below.

You should see the management interface of oVirt. From here, you can administer oVirt graphically. You can also create virtual machines from here.

So, that’s how you install oVirt on CentOS 7. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

KVM Guest Snapshots with Libvirt

VMs have a lot of use cases, one of which is the capacity of VMs to be used as test machines. You can experiment within...
29/12/2020

[KVM][CentOS-7] Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS-7

KVM (Kernel-based Virtual Machine) được biết đến là một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho nhân Linux dành...
30/12/2020

[KVM] Hướng dẫn sử dụng WebVirtCloud

Sau bài cài đặt, mình đã dành vài ngày để thử nghiệm các tính năng và cách sử dụng của WebVirtCloud....
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024