How to install Spotify Client for linux on Ubuntu, Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

In this tutorial, we will be looking at how to install spotify for linux on Ubuntu. Spotify remains one of the most widely used music streaming services. But with the rising of the likes of Apple music, Spotify team have constantly been releasing new features like Release radar and Discover Weekly, including Daily Mix – a new feature that automatically presents you with a lineup of similar sound tracks of musics you love with minal effort.

Unfortunately, Spotify for Linux is no longer in active development as there are no developers working on it, hence future updates / bugfixes would no longer be provided and supported.

Known linux specific issues with version 1.0.23

How to install Spotify For Linux 1.0.23 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

Stable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client 

Unstable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com testing non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client

How to uninstall Spotify For Linux from Ubuntu

sudo apt-get remove spotify-client
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Rsyslog] [ApacheLog] [LAB] [Phần 2] Hướng dẫn cấu hình đẩy Log Apache về Ryslog Server

Tiếp nối phần 1, ở phần 2 mình sẽ hướng dẫn 2 cách đẩy Log Apache về Server Log tập trung. ...
30/12/2020

Nuclear Music Player – An Electron-based Music Streaming Player

Nuclear Music Player is a nice looking free music streaming app that pulls its content from various free sources all over...
12/02/2020

Find UUID of Storage Devices in Linux

UUID is a unique identifier used in partitions to uniquely identify partitions in Linux operating systems. UUID is a property...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023