How to install Spotify Client for linux on Ubuntu, Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

In this tutorial, we will be looking at how to install spotify for linux on Ubuntu. Spotify remains one of the most widely used music streaming services. But with the rising of the likes of Apple music, Spotify team have constantly been releasing new features like Release radar and Discover Weekly, including Daily Mix – a new feature that automatically presents you with a lineup of similar sound tracks of musics you love with minal effort.

Unfortunately, Spotify for Linux is no longer in active development as there are no developers working on it, hence future updates / bugfixes would no longer be provided and supported.

Known linux specific issues with version 1.0.23

How to install Spotify For Linux 1.0.23 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

Stable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client 

Unstable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com testing non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client

How to uninstall Spotify For Linux from Ubuntu

sudo apt-get remove spotify-client
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy

Theo mặc định, Chrome sử dụng cài đặt proxy hệ thống. Nhưng đôi khi bạn muốn chỉ đặt proxy...
21/11/2022

Hướng dẫn cài đặt MariaDB Server phiên bản 10.4.7 trên CentOS 7

MariaDB là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ), là máy...
30/12/2020

Install 0 A.D. Alpha 21 Ulysses – Wildfire Games on Linux

Wildfire Games, an international group of volunteer game developers released “0 A.D. Alpha 21 Ulysses”, the...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022