How to install Tor Browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20

28/12/2020
Chưa phân loại

This guide explains how to install Tor browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20.

Privacy is the biggest concern nowadays. Tor browser is on priority for those users who want to preserve their privacy and want to remain anonymous on the web. By routing all your traffic via the tor network, the Tor browser protects your privacy.

This article briefly describes all the steps to install the Tor browser on Ubuntu and Linux Mint system.

Step 1: Add the tor browser launcher PPA repository

The latest version of Tor Browser is not directly available from the Ubuntu, and Linux Mint repositories. The latest version of the Tor Browser can be downloaded and installed on Ubuntu and Linux Mint through the Tor browser launcher script.

We will be needing a launcher script to ensure the installation of the Tor browser and for that, we need to add a PPA repository:

$ sudo add-apt-repository ppa:micahflee/ppa

Step 2: Update Repository

After successfully adding PPA, now you want to update your repository:

$ sudo apt update

Step 3: Install Tor browser launcher

Now we are ready to install the Tor browser launcher from the repository:

$ sudo apt install torbrowser-launcher

Step 4: Launch Tor browser launcher

Once the Tor browser launcher is downloaded and installed successfully, you can either use the command line or the application menu to launch the tor browser launcher.

To start the Tor browser launcher from the command line, run the following command:

$ torbrowser-launcher


To start the tor browser launcher from the application menu, click on the application icon and search “Tor browser launcher”.

Step 5: Download and install the Tor browser-related dependencies

To download and install the Tor browser-related dependencies, open the Tor browser launcher.


Click on “Install Tor Browser” and it will download and install all the related dependencies automatically.

Uninstalling Tor browser

At any point, if you want to uninstall the Tor browser, run the following command to do so:

$ sudo apt remove torbrowser-launcher


The above-given command will uninstall the Tor browser successfully.

Conclusion

This article briefly explained how to install Tor browser on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20. We used Linux Mint 20 to prepare this guide and execute the commands.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Ubuntu Enable Universe

Have you ever installed new software or updates on Ubuntu and wondered what the four options it prompts are? Well, by default,...
29/12/2020

Psycopg2 Tutorial

Python, PostgreSQL and Psycopg2 Tutorial To develop an application beyond a simple script, it is necessary to persist data...
28/12/2020

Best Command-Line Games for Linux

The command-line isn’t just your biggest ally when using Linux—it can also be the source of entertainment because you...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024