How to install Vimix – A Flat Material Design Theme for Linux

28/12/2020

How to install Vimix, a flat Material Design theme for GTK 3, GTK 2 and Gnome-Shell which supports GTK 3 and GTK 2 based desktop environments like Gnome, Unity, Budgie, Pantheon, XFCE, Mate, etc.

This theme is based on Flat-Plat gtk theme of nana-4, and it’s comes with beautifully crafted icons and cool bright colors giving it a glossy like appearance.

Vimix theme comes in three variant styles “Grey”, “Dober (blue)” & “Ruby”, each with its own light and dark themes.

It is available for all major desktop environment such as Gnome, Unity, Budgie, Pantheon, XFCE, Mate, etc.

How to install Vimix Themes on Ubuntu Linux and Linux Mint distros

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes  sudo apt-get update && sudo apt-get install vimix-gtk-themes

How to manually install Vimix Themes on Debian/Mint/Ubuntu/CentOS/Fedora/RHEL

 • First you need to download the latest “.tar.gz” release from here. Then untar it and follow the on-screen instruction to select the theme to install
wget https://github.com/vinceliuice/vimix-gtk-themes/archive/Gtk3.22-12.25.tar.gz  tar -xvf Gtk3.22-12.25.tar.gz  cd vimix*  ---- For Ubuntu/Mint/Debian distros ---- 
sudo apt-get install gtk2-engines-murrine gtk2-engines-pixbuf
./Vimix-installer.sh ---- For CentOS/Fedora/RHEL distros ---- yum install gtk-murrine-engine gtk2-engines ./Vimix-installer.sh

How to activate Vimix Theme using the Tweak Tools

For Gnome Tweak Tool

 • Launch Gnome Tweak Tool
 • Click on Appearance
 • Choose your desired theme under GTK+

For Unity Tweak Tool

 • Launch Unity Tweak Tool
 • Click on Theme under Appearance
 • Choose your desired theme from the list

How to uninstall Vimix Theme

sudo apt-get remove vimix*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Netplan on Ubuntu

Netplan is a utility for configuring network interfaces on Linux. Netplan uses YAML files for configuring network interfaces....
29/12/2020

How To Upgrade To Ubuntu 17.04 From Ubuntu 16.04LTS

Introduction to Ubuntu 17.04 Following the release of Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) on April 13, 2017, people want to know...
12/02/2020

7 Best Remote Desktop Sharing Applications for Ubuntu

If you’re a developer or a system administrator and have to travel more then you might be having trouble keeping up with...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023