How to Install VLC Media Player 2.2.6 on Ubuntu, Linux Mint & Fedora

28/12/2020
Chưa phân loại

VLC Media Player 2.2.6 the most recent release, is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most of the multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols. Before we proceed on how to install vlc media player on ubuntu, linux mint as well as fedora, lets take a quick look at vlc features and what this release offers.

VLC Media Player Features

 • Plays Files, Discs, Webcams, Devices as well as Streams
 • No spyware, No ads, as well as No user tracking
 • Has hardware decoding on most platforms. It supports 0-copy on the GPU and can fallback on software when required
 • Plays various file formats. See list here
 • Comes with the most complete feature-set over the video, subtitle synchronisation, video and audio filters

VLC Media Player 2.2.6 Changelog

The latest nightly build VLC Media Player 2.2.6 is the sixth bugfix release of the “Weatherwax” branch of our popular media player.

Video output

 • Fix systematic green line on nvidia
 • Fix direct3d SPU texture offsets handling

Demuxer

 • Fix heap buffer overflows

How to install VLC Media Player 2.2.6 on Ubuntu 16.04 & Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/vlc sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc

How to uninstall VLC Media Player from Ubuntu 16.04 & Ubuntu 14.04

sudo add-get remove vlc

How to install VLC Media Player on Fedora 22 & above

 • Login as root and run the following commands
dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
 • Next install VLC
dnf install vlc python-vlc npapi-vlc
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Installing Matlab on Linux

As it’s official website says, Matlab is a very strong application to Analyze data, develop algorithms, create mathematical...
29/12/2020

How to Install and Play Doom on Linux

Introduction to Doom The Doom Series originated in the 90s after the release of the original Doom. It was an instant hit...
29/12/2020

Ubuntu Boot Partition Full

In this article, I am going to talk about problems you may have with your boot partition getting full and how you remedy...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023