How to install WeeChat 1.9 on Ubuntu 17.04 and Other Distros

28/12/2020
Chưa phân loại

WeeChat 1.9 recently released, is a free extensible chat client for Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Unix, GNU Hurd, Mac OS X, as well as Windows (Bash/Ubuntu and Cygwin). Before we proceed on how to install weechat on Ubuntu, lets take a quick look at its features and latest release details.

WeeChat Features

 • It’s modular hence with a lightweight core, and optional plugins
 • Built with multi-protocols architecture (mainly IRC)
 • It is extensible with C, Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Scheme as well as Javascript
 • Comes with a full documentation as well as translation into several languages
 • Offers a large community of scripts

WeeChat 1.9 Changelog

New features

 • offers improved speed of nicklist bar item callback
 • added auto scroll of buflist bar with new option buflist.look.auto_scroll
 • comes with buflist.format.name as an option
 • additional variables ${format_name}, ${current_buffer} and ${merged} included in buflist
 • it displays a warning in buflist when the script buffers.pl is loaded
 • added server/channel pointers in trigger IRC callbacks
 • added API functions config_option_get_string and hdata_compare
 • fixed bind of Space key
 • as well as many bugs fixed

See complete changelog for all improvements made including bugs fixed

How to install WeeChat 1.9 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

 • Install https transport for apt
sudo apt-get install apt-transport-https
 • Import the gpg key used to sign the repo
sudo apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 11E9DE8848F2B65222AA75B8D1820DB22A11534E
 • Create a weechat.list file with the appropriate repository based on Ubuntu version. For this post, we will be adding the repo for Ubuntu 17.04 zesty. You can get the repos for supported versions by clicking the drop-down in the instruction section
sudo bash -c "echo 'deb https://weechat.org/ubuntu zesty main' >/etc/apt/sources.list.d/weechat.list" sudo bash -c "echo 'deb-src https://weechat.org/ubuntu zesty main' >>/etc/apt/sources.list.d/weechat.list"
 • Update and install app
sudo apt-get update && sudo apt-get install weechat-devel-curses weechat-devel-plugins

How to uninstall WeeChat from Ubuntu

sudo apt-get remove weechat-devel-curses weechat-devel-plugins
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to install SQLite 3.18.0 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Linux Mint

SQLite 3.18.0 recently released, is free and its the most widely deployed database engine in the world. It can be described...
12/02/2020

[Graylog] [LAB] [Phần 3] Thu thập log của linux thông qua syslog

Xin chào các bạn đã quay trở lại với loạt bài graylog của new.Onet.vn. Hôm nay mình cùng các bạn...
30/12/2020

[CI/CD] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022