How to List Docker Images

29/12/2020
Docker is an open source containerization system. Docker images are basically a base layout from which containers are created. To create Docker containers of different Linux distributions or apps, you have to use different Docker images. Once you create a container using a specific Docker image, the image is downloaded and stored locally on your Docker host. Overtime, you will end up with a lot of local copies of Docker images on your Docker host.

In this article, I will show you how to list all the locally stored Docker images on your Docker host. So, let’s get started.

Requirements:

You must have Docker installed on your computer if you want to try out the examples in this article.

If you don’t have Docker installed, then you may check out one of the articles below (depending on your operating system) to get Docker installed on your desired Linux distribution.

If you still have any problem installing Docker, you may contact me through https://support.linuxhint.com. I will be more than happy to help.

Listing Locally Stored Docker Images:

To list all the locally stored Docker images, you can run the following command:

$ docker image list

As you can see, all the locally stored Docker images are listed. You can see the repository name, tag, short image ID, date of creation and size of the locally stored Docker images.

The short image ID is enough to distinguish between the Docker images uniquely. But if you prefer the long image ID, you can use the –no-trunc option with the previous command.

To list the locally stored Docker images along with the long image ID, run the following command:

$ docker image list –no-trunc

As you can see, the long sha256 format of the image ID is displayed.

Listing Docker Intermediary or Bad Images:

Docker intermediary images has the repository and tag name <none>:<none>. These are basically unused Docker images. They don’t have any importance. You should remove them occasionally.

To list all the unused Docker images on your Docker host, run the following command:

$ docker image list –filter dangling=true

As you can see, all the unused Docker images along with their image ID, creation date, size are listed.

Listing Only Docker Image IDs:

At times, you may only need a list of image IDs of the locally stored Docker images on your Docker host. This is very important for scripting purpose and for removing Docker images.

To list only the image IDs of the unused Docker images on your Docker host, run the following command:

$ docker image list –quiet –filter dangling=true

As you can see, only the image ID of the unused Docker images are listed.

To list all the image IDs of the good Docker images, run the following command:

$ docker image list –quiet –filter dangling=false

As you can see, only the image ID of the good Docker images are listed.

So, that’s how you list locally stored Docker images on your Docker host. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Set up a MongoDB server with Docker

In this article, I am going to show you how to use Docker Compose to create a MongoDB container and access it using Mongo...
29/12/2020

Using Dockerfile to Expose Ports

It is really easy to create a custom Docker image from existing Docker images using Dockerfile. Usually people uses a minimal...
29/12/2020

Clean up Docker: Remove Old Images, Containers, and Volumes

Clean up docker Most users are complaining about the system/server slowness and somewhere consider to buy a new system for...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023