How to Setup and Get Started with Kodi on Ubuntu

12/02/2020

Kodi is a very popular open source media player for Windows, Mac, Linux and smartphone platforms like Android and iOS. It was first released back in 2003 as Xbox Media Center (XBMC) which can play videos, music and video games just like any Xbox or Play Station.

Kodi Logo

Today we will skip the installation and features part as we have already done it earlier and if you haven’t read that already click on below link:

How to Install Kodi on Ubuntu

Considering you have finished Kodi installation on your Ubuntu system, now we can have a look at initial setup to get started with Kodi Media Player.

If you want to install Kodi on an iPhone check out the link from our friends at iphonebyte.com.

Kodi for iPhone Installation Instructions

How to Setup Kodi on Ubuntu

Once the installation is complete, launch the Kodi Media Player from the Ubuntu Dash Home or App Menu on the left. Now you will see different categories like Pictures, Videos, Music, Programs and System on the home window.

Kodi Menus Screenshot

We can play different media either from local storage or various online streaming websites. To play media from online streaming websites we need to install and enable an Add On for each streaming website.

How to Install Add-ons

We can add various add-ons across various categories in Kodi Media Player. For example we will add YouTube add-on in Video category of Kodi.

Step01: On the Kodi home window click on Add-ons under the Videos category.

Kodi Menus Screenshot

Step02: Now select YouTube from the list of various video streaming add-ons.

Adding YouTube to Kodi

Step03: Now click on the Install button in new a window and wait for Kodi to install and enable the add-on.

Adding YouTube Channel to Kodi

Step04: Once the installation is complete go back to Videos and click on Youtube.

Step05: Now you will be asked to Sign In to your YouTube account. Just click on Sign In and go to youtube.com/activate and enter the give code.

Connecting YouTube to Kodi

Step06: You will be signed in to your YouTube account and you can access all the recommended and liked videos from your subscribed channels.

Screen Shot of Kodi Player on Ubuntu

That’s it. You can follow similar steps to install add-ons in different categories like Music, Programs, etc.

How to Access Media Files from Local Storage

To listen or watch media files from your computer storage you need to add files into various categories of Kodi. For example, we will add video files from local storage in Kodi.

Step01: Click on Files under Videos tab on the Kodi home screen.

Search for files on local storage Kodi Ubuntu

Step02: Now click on Add Video and browse to the location of a video file on your local storage.

Add a video from local storage Ubuntu to Kodi

Step03: Then click OK to add the file to a Kodi playlist.

Step04: Now you can play the video by double clicking on it.

mp4 video playing on Kodi Ubuntu

You can follow similar steps to add other local media content like Music, Pictures, etc. into a Kodi playlist.

So this is how you can setup Kodi Media Player on Ubuntu and start using it. At the beginning you might find it a complicated task but you will get used to it very quickly.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Light Table Code Editor 0.8.1 on Ubuntu & CentOS

Light Table is the next generation code editor that connects you to your creation with instant feedback. Light Table is...
28/12/2020

Transform Your Ubuntu GNOME Desktop – Install OpenBox Ubuntu

In this guide, you will get to see how to install Openbox on Ubuntu so you can transform your Ubuntu 17.04 GNOME desktop...
12/02/2020

Ubuntu Boot Partition Full

In this article, I am going to talk about problems you may have with your boot partition getting full and how you remedy...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023