How to Update Ubuntu Linux

24/10/2021

Method 1: Update Ubuntu via the Command Line

How to Update Ubuntu

First, open the terminal in Ubuntu desktop. You can find it in the menu, or use the Ctrl+Alt+T keyboard shortcut. If you are logged on to an Ubuntu server, you already have access to a terminal.

In the terminal, you just have to use the following command:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

It will ask for a password. You can use your account’s password. You won’t see characters on the screen while typing password in the terminal, so keep on typing your password and hit enter. This will update the packages in Ubuntu.

See, how easy it is to update Ubuntu from terminal? Now let me explain the above command.

It’s actually not a single command, it’s a combination of two commands. The && is a way to run multiple commands in Linux in a way such that the second command runs only when the previous command ran successfully.

The “-y” in the end automatically enters “yes” when the command “apt upgrade” ask for your confirmation before installing updates.

Note that you can also use the two commands separately, one by one:

sudo apt update
sudo apt upgrade

It will take a little longer, because you have to wait for one command to finish and then enter the second command.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Cách mở Port Remote Access MySQL trên centos và ubuntu

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL 1. Thay đổi cấu hình MySQL ***Lưu ý: bước này không cần làm...
14/01/2021

How to Install and Use Restic on Ubuntu 18.04

Restic is an easy to use program for taking backups. Restic can be used to take backups locally and remotely. Restic is...
28/12/2020

Install PHP5 Ubuntu

If you’ve tried to install PHP 5 on the latest release of Ubuntu (which is at of this writing Ubuntu 17.10), you know that...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022