How to Use Debian Backports

29/12/2020
Chưa phân loại
The software packages in a Debian stable version is very old compare to other distributions like Arch Linux or even Ubuntu. Debian stable releases are very stable and secure as it only includes thoroughly tested software packages.  To ensure stability and security, new software packages are not used in Debian stable versions as the Debian team needs time to test them and make sure these packages meets the stability and security requirements of Debian stable releases.

So using old version of software packages is good in a way. If you’re looking for bleeding edge software packages in Debian, then one alternative is Debian testing releases. Debian testing has more up to date software packages. But don’t expect it to be like Arch Linux.

Let’s say, you need the stability of Debian stable and still need some specific up to date software packages which is available in the Debian testing releases. Well, that’s when Debian Backports package repository comes in. According to the official website of Debian, the Debian Backports packages are packages from the Debian testing release (or the next version of Debian) adjusted and recompiled for using in Debian stable releases.

The official website of Debian also states that, if you use Debian Backports packages, then upgrade to the next Debian release (when it’s released) will not cause problems at all as the packages are already available there. There is a little bit problem with Debian Backports packages. The packages are not extensively tested as in Debian stable packages. Again, Debian Backports packages may conflict with your Debian stable packages. So you should be careful when using Debian Backports packages.

Debian recommends you use only the packages you need from the Debian Backports package repository. You should not use all the available Backports packages on Debian stable.

In this article, I will show you how to use Debian Backports package repository on your Debian stable release. I will be using Debian 9 Stretch (which is the latest version of Debian stable release at the time of this writing) in this article. So Let’s get started.

Searching for Backports Packages:

Debian Backports package repository contains a lot of Debian packages. You can search to find out whether the package of software version you’re looking for is available in the Debian Backports package repository from your web browser.

First, go to the official website of Debian Backports package repository at https://backports.debian.org/Packages/

Then, type in the package name and click on search. If the package is available in the backports package repository, it should show up.

Adding Debian Backports Package Repository to Debian 9 Stretch:

In this section, I will show you how to add the Debian Backports package repository on your Debian 9 Stretch stable release. First, open up a Terminal and run the following command:

$ echo "deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list

The Debian backports package repository should be added to your Debian 9 Stretch machine.

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

As you can see, the APT package repository cache is updated and it included the Debian backports package repository as well.

Adding Debian Backports Package Repository to Debian 8 Jessie:

In this section, I will show you how to add the Debian Backports package repository on your Debian 8 Jessie stable release.

First, open up a Terminal and run the following command to add the Debian Jessie Backports package repository to your Debian 8 Jessie machine:

$ echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list

Debian Backports package repository should be added to your Debian 8 Jessie machine.

Now update the APT package repository cache of your Debian 8 Jessie machine with the following command:

$ sudo apt update

As you can see, the APT package repository cache is updated and it also includes the Debian Backports package repository.

Installing Packages from Debian Backports Package Repository:

By default, all backports package repositories are disabled on Debian. If you want to install a package from Debian backports package repository, you have to tell the APT package manager that you really do want to install a package from Debian backports package repository specifically. That’s a great safeguard.

To search for a package (let’s say owncloud) in the Debian backports package repository, run the following command:
On Debian 9 Stretch:

$ sudo apt -t stretch-backports search owncloud

On Debian 8 Jessie:

$ sudo apt -t jessie-backports search owncloud

As you can see, the backports repository packages are listed.

To install a package (let’s say owncloud-client) from Debian backports package repository, run the following command:

On Debian 9 Stretch:

$ sudo apt -t stretch-backports install owncloud-client

On Debian 8 Jessie:

$ sudo apt -t jessie-backports install owncloud-client

Now, press y and then press <Enter>.

As you can see, the packages are being downloaded from the Debian Backports package repository.

As you can see, the owncloud-client is installed from the Debian backports package repository.

As you can see, the ownCloud GUI client I just installed from the Debian backports package repository runs just fine.

Removing Packages from Debian Backports Package Repository:

If you want to remove a package that you installed from the Debian backports package repository, then this section is for you.  To remove a package (let’s say owncloud-client) that you installed from the Debian backports package repository, run the following command:

On Debian 9 Stretch:

$ sudo apt -t stretch-backports remove owncloud-client

On Debian 8 Jessie:

$ sudo apt -t jessie-backports remove owncloud-client

Now, press y and then press <Enter>.

The owncloud-client package should be removed.

Removing Debian Backports Package Repository:

If you’ve followed this article to add Debian backports package repository on your Debian 9 Stretch or Debian 8 Jessie machine, then you can remove it very easily with the following command:

$ sudo rm -v /etc/apt/sources.list.d/backports.list

Debian Backports package repository should be removed.

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

So, that’s how you use Debian backports package repository on Debian. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Use GNOME 3 Keyboard Shortcuts

GNOME 3 Desktop Environment is loved by many Linux users all around the world. It has a lot of great features and keyboard...
28/12/2020

11 Best Ubuntu Themes

Ubuntu is definitely a big force in the world of Linux. It’s simplistic, customizable and most of all has a huge community...
29/12/2020

Upgrade Kernel on Ubuntu 18.04

On Ubuntu operating systems, Ubuntu Kernel Update Utility (UKUU) is used to manage and update kernels. UKUU has a graphical...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023