How to Use GNOME 3 Keyboard Shortcuts

28/12/2020
GNOME 3 Desktop Environment is loved by many Linux users all around the world. It has a lot of great features and keyboard shortcuts to make the user’s life easier to do everyday tasks. In this article, I will show you how to use GNOME 3 Keyboard Shortcuts to make your life easier. Let’s get started.

Keyboard Shortcut to Switch Between Applications

You can press Alt + Tab to switch between opened applications in GNOME 3 desktop environment.

Let’s say you have 3 applications opened as you can see in the screenshot below.

If you press Alt + Tab now, you can see a list of the opened applications as shown in the screenshot below.

If you now release the Tab button now, Nautilus should have displayed.

While the application list is being displayed, you keep Alt pressed and press Tab again and again to cycle through the opened applications. Once the application you want to be opened is selected, just let the Alt and Tab keys go.  Firefox is selected.

After releasing Alt + Tab

While an application is selected, you can press the <Down> arrow to reveal a preview of the selected application. If more than one window of the same application, you can press <Left> and <Right> arrow keys to navigate between the windows. To hide the preview, press the <Up> arrow key.

Shortcut to Enter Command Mode

You can press Alt + F2 to bring a command window.

Now type in a command, for example, firefox, and press <Enter>.

Firefox should be opened.

Keyboard Shortcut for Switching Between Activities and Desktop

You can press Windows or Super key or Alt + F1 to go to the Activities as you can see from the screenshot below.

You can go back again by pressing Windows or Super key or Alt + F1 keys.

Keyboard Shortcut for Accessibility Switcher

Accessibility Switcher is used to select and control the GNOME 3 User Interface (UI) using keyboard shortcut. Accessibility Switcher changes depending on what part of the GNOME 3 UI you’re currently in. This feature is still not completely implemented.

You can access the Accessibility Switcher pressing Ctrl + Alt + Tab

For example, if you go to Activities and press and hold Ctrl + Alt and press Tab you should see the Accessibility Switcher as shown in the screenshot below.

Let’s say you want to access the Search box in the Activities window. Press Tab and navigate to the Search icon in the Activity Switcher as marked in the screenshot below and release Tab button.

The Search Box should be selected as marked in the screenshot below.

Keyboard Shortcut for Taking Screenshot

You can press the Print Screen button to take screenshots in GNOME 3 desktop environment.

Let’s take a screenshot of the following window. Just press the Print Screen button. You should hear a camera shutter sound. The screenshot is taken.

Now go to the Pictures/ directory in your user’s HOME directory. You should see the screenshot image as marked in the screenshot below.

Pressing Print Screen button saves the screenshot image to a file. If you want to save it to the clipboard instead, you can do so by pressing Ctrl + Print Screen button instead of just Print Screen button.

If you want, you can also take a screenshot of only the active window by pressing Alt + Print Screen button.

For example, let’s say you have several applications opened and you want to take a screenshot of only the Terminal. Just select the Terminal application and press Alt + Print Screen button. You should hear a camera shutter sound and the screenshot should be saved in ~/Pictures/ directory.

Screenshot of a specific window.

You can also select and take a screenshot of a specific region of the screen. Just press Shift + Print Screen to take screenshot of a selected region of the screen.

Once you press Shift + Print Screen your mouse cursor should change and you can click on a point and drag to do a rectangular selection. Once you release the mouse click, a screenshot should be taken and saved to the ~/Pictures/ directory.

While the rectangular selection is being performed.

After taking screenshot:

Keyboard Shortcut for Desktop Screen Recording

You can press Ctrl + Alt + Shift + R to record the screen of your GNOME 3 desktop environment.

Before screen recording is started:

You can press Ctrl + Alt + Shift + R to start screen recording. When screen recording is in progress, you should see a dot on the top right corner of the screen as marked in the screenshot below.

To stop screen recording, press Ctrl + Alt + Shift + R again. The dot on the top right corner should go away.

You should be able to find the recorded videos in ~/Videos/ directory.

Thanks for reading this article, I hope you found at least one valuable shortcut you can use in your workflow.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Gnome Tweak Tool Ubuntu

How to Customize GNOME 3 Desktop Environment on Ubuntu 17.10 Ubuntu 17.10 Artful Aardvark comes with GNOME 3 Desktop pre-installed....
28/12/2020

Faenza Icons – Change Your GNOME Theme To Have A Chromatic Look

Faenza Icons developed by Titeum, is an icon theme for Gnome that provides you with monochromatic icons for panels, toolbars...
28/12/2020

Transform Your Ubuntu GNOME Desktop – Install OpenBox Ubuntu

In this guide, you will get to see how to install Openbox on Ubuntu so you can transform your Ubuntu 17.04 GNOME desktop...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023