Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7

30/12/2020

LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web được viết bằng PHP. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cũng như là hướng dẫn cài đặt LAMP trên máy CentOS.

Mục Lục

 1. Tổng quan
 2. Tiến hành cài đặt
 3. Tài liệu tham khảo

1. Tổng quan

LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web có khả năng chứa và phân phối các trang web động được viết bằng PHP.

LAMP bao gồm:

 • Linux: là hệ điều hành, cũng là phần mềm dùng để điều phối và quản lí các tài nguyên của hệ thống.
 • Apache: là phần mềm máy chủ web, có thể thực hiện các request được gọi tới máy chủ thông qua giao thức HTTP
 • Mysql/Mariadb: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Cả 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu này đều khá tương đồng với nhau (có thể tìm hiểu thêm tại đây)
 • PHP: Là ngôn ngữ lập trình cho kịch bản hoạt động của máy chủ.

2. Tiến hành cài đặt

2.1. Cài đặt linux

Đối với việc cài đặt hệ điều hành, bạn có thể hiện trên nhiều bản phân phối khác nhau của linux như Debian, Redhat, Ubuntu… Trong bài này, mình sử dụng hệ điều hành CentOS 7.

2.2. Cài đặt Apache

Để cài đặt, trên cửa sổ terminal gõ lệnh:

sudo yum -y install httpd 

Cài xong, tiến hành khởi động lại service:

systemctl start httpd systemctl enable httpd 

Bạn có thể check lại trang thái hoạt động của service bằng cách gõ:

systemctl status httpd 

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái trên trình duyệt bằng cách gõ trên thanh url địa chỉ sau:

<địa chỉ ip server> 

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành trên máy ảo, bạn có thể tắt firewall để có thể truy cập trên browser của máy thực:

systemctl stop firewalld 

Sau đó, gõ địa chỉ ip máy ảo trên thanh url cũng sẽ cho ra kết quả tương tự.

2.3. Cài đặt hệ quản lí cơ sở dữ liệu

Trên thực tế với LAMP, bạn có thể sử dụng mysql hoặc mariadb đều được, bài này mình sẽ hướng dẫn với mariadb.

Trên cửa sổ terminal, tiến hành cài đặt mariadb:

sudo yum -y install mariadb mariadb-server 

Tiến hành khởi động mariadb service:

systemctl start mariadb 

Cài lại mật khẩu mật khẩu cho quyền root của cơ sở dữ liệu:

sudo mysql_secure_installation 

Ở bước này ta sẽ thiết lập một số cấu hình như sau:

Enter currret password for root (enter for none): 

Bước này yêu cầu bạn nhập mật khẩu gần đây cho root. Nếu bạn mới cài lần đầu thì nhấn Enter để bỏ qua.

Set root password? (Y/n) 

Nếu bạn cài lần đầu, hệ thống sẽ hỏi bạn muốn cài password cho quyền root không. Bạn gõ Y -> Enter, sau đó nhập mật khẩu và xác thực mật khẩu.

Với những máy mới cài mariadb lần đầu, hệ thống yêu cầu thêm một số thiết lập như sau:

 • Xoá bỏ các user khác.
 • Không cho phép root đăng nhập từ xa.
 • Xoá bỏ databases test.
 • Khởi chạy lại bảng Privilege (bảng phân quyền).

Bạn chỉ cần gõ Y cho những yêu cầu đó.

Sau khi thiết lập xong, kích hoạt mariadb để khởi động cùng hệ thống:

systemctl enable mariadb 

2.3. Cài đặt php

Phiên bản có sẵn trong repo của CentOS đang là 5.4. Phiên bản này khá cũ và sẽ khiến bạn gặp một số vấn đề xảy ra khi tiến hành cài đặt wordpress. Vì vậy bạn cần phải cài đặt phiên bản 7x để khắc phục. Bạn cần tiến hành thêm kho vào Remi CentOS:

rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 

Cài yum-utils vì chúng ta cần tiện ích yum-config-manager để cài đặt:

yum -y install yum-utils 

Tiến hành cài đặt php. Ở đây ta cần lưu ý về phiên bản cài đặt như sau:

 • Bản 7.0:
yum-config-manager --enable remi-php70 yum -y install php php-opcache php-mysql 
 • Bản 7.1:
yum-config-manager --enable remi-php71 yum -y install php php-opcache php-mysql 
 • Bản 7.2:
yum-config-manager --enable remi-php72 yum -y install php php-opcache php-mysql 
 • Bản 7.3:
yum-config-manager --enable remi-php73 yum -y install php php-opcache php-mysql 

Trong bài này, mình cài phiên bản 7.2

Sau khi cài đặt xong, thực hiện restart lại apache:

systemctl restart httpd 

Tiến hành kiểm tra kết quả. Ta thêm file sau:

echo "<?php phpinfo();?>" > /var/www/html/info.php 

Sau đó restart lại apache:

systemctl restart httpd 

Vào trình duyệt, gõ trên thanh url địa chỉ sau:

<địa chỉ ip>/info.php 

Khi màn hình này xuất hiện, bạn đã thực hiện thành công!

3. Tài liệu tham khảo

 1. Tìm hiểu về LAMP
 2. Cài đặt LAMP
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Command] [df][du]Kiểm tra dung lượng đĩa trong Linux

Là một admin hệ thống, bạn luôn muốn chắc chắn rằng bạn có đủ không gian đĩa để cho máy...
30/12/2020

How to List Installed Packages on CentOS 7

Linux based operating systems such as CentOS have a modular packaging system. It helps reduce system file size and also...
29/12/2020

CentOS Add Users to Sudoers

In the case of any Linux system, there’s a very powerful user – the “root”. It upholds the ULTIMATE power over...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023