Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

30/12/2020

Nginx là 1 phần mềm mã nguồn mở để phục vụ web. Nó sử dụng kiến trúc đơn luồng và được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa, vì thế nó hiệu quả hơn Apache nếu được cấu hình chính xác. Ngoài các khả năng của máy chủ HTTP, NGINX cũng có thể hoạt động như một máy chủ proxy cho email (POP3, SMTP, …), một trình cân bằng tải và proxy ngược cho các máy chủ HTTP, TCP và UDP.

Bước 1: Cài đặt Nginx

Vì Nginx có sẵn trong kho lưu trữ của Ubuntu nên ta có thể trực tiếp cài đặt Nginx bằng hệ thống cài đặt và quản lý gói apt.

Đầu tiên, tiến hành update các gói trong hệ thống :

sudo apt install -y update

Cài đặt Nginx cho máy chủ Ubuntu của bạn :

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản Nginx:

sudo nginx -v
nginx version: nginx/1.17.10 (Ubuntu)

Cho phép Nginx khởi động cùng hệ thống :

sudo systemctl enable nginx

Khởi động và kiểm tra trạng thái của dịch vụ Nginx :

systemctl start nginx systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)   Active: active (running) since Mon 2020-04-27 09:34:14 +07; 5min ago    Docs: man:nginx(8)  Main PID: 7569 (nginx)    Tasks: 5 (limit: 2318)   Memory: 6.0M   CGroup: /system.slice/nginx.service       ├─7569 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;       ├─7570 nginx: worker process       ├─7571 nginx: worker process       ├─7572 nginx: worker process       └─7573 nginx: worker process Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server... Thg 4 27 09:34:14 Ubuntulab systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server. 

Bước 2: Cấu hình tường lửa

Sử dụng ufw để biết cách sử dụng cấu hình tường lửa cho Nginx :

sudo ufw app list 

nó sẽ có đầu ra như sau :

Available applications:  CUPS  Nginx Full  Nginx HTTP  Nginx HTTPS  OpenSSH

Ta thấy rằng đối với nginx, có 3 cấu hình có thể để cấu hình cho nginx, nhưng hiện tại mình chưa có cấu hình sử dụng SSL đối với trang web nên mình chỉ cho lưu lượng đi qua port 80.

Kích hoạt điều trên bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Sau đó kiểm tra lại thay đổi với lệnh sau:

sudo ufw status

Bước 3: Kiểm tra trang web

Để kiểm tra trang web, ta mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ ip của máy chủ Nginx.

http://IP_address 

ta sẽ được điều hướng đến trang web mặc định của Nginx :

Khi bạn hiển thị như này tức là đã cài đặt thành công và nginx đã sẵn sàng để được quản lý.

Kết luận

Nginx với nhiều tính năng mở rộng có thể là 1 ứng dụng tuyệt vời đối với hệ thống của bạn. Trong hướng dẫn này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Nginx cho Ubuntu 20.04, để tham khảo nhiều hơn nữa các tính năng cũng như giải pháp sử dụng Nginx cho hệ thống của mình, hãy tham khảo tại đây nhé !

Chúc các bạn thành công !

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Vim and Ctags

Ctags is a very useful tool to navigate any source code of the programming language. Identifiers, methods, classes, etc....
29/12/2020

How To Install Memcached on Ubuntu

With the increase in traffic, it is not unusual that websites start getting slow and show degraded performance. This performance...
28/12/2020

Các ứng dụng sử dụng proxy như thế nào để bảo vệ địa chỉ IP của bạn.

Trong thế giới của công nghệ thông tin hiện đại, Proxy đã trở thành một công cụ không thể thiếu...
27/02/2023
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023