Hướng dẫn cài đặt Pritunl VPN trên Onet

30/12/2020

Mục lục

1. Mô hình cài đặt

2. Mục tiêu sử dụng

Khi sử dụng Cloud trên hệ thống Onet, người dùng hoàn toàn có thể setup hệ thống LAN private giữa các VM với nhau và đi ra ngoài theo 1 IP public duy nhất. Khi đó, người dùng có thể dùng Pritunl Server làm VPN Server để các Client connect vào, sau đó kết nối tới các máy ảo thông qua đường Private LAN.

Mô hình thử nghiệm sử dụng 3 máy ảo, trong đó:

 • VM Pritunl đóng vai trò VPN Server.
 • VM Client đóng vai trò VPN Client.
 • VM Target sau khi cấu hình thành công khi máy remote quay VPN thành công và ping được tới dải Private LAN, và ra được internet.

3. Yêu cầu cấu hình

 • Server Pritunl cài đặt hệ điều hành CentOS 7
 • Server Pritunl có 2 card mạng : 1 card IP public, 1 card IP Private LAN.

4. Cài đặt hệ thống

4.1. Cài đặt server

sudo tee /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo << EOF
[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc
EOF

sudo tee /etc/yum.repos.d/pritunl.repo << EOF
[pritunl]
name=Pritunl Repository
baseurl=https://repo.pritunl.com/stable/yum/centos/7/
gpgcheck=1
enabled=1
EOF

sudo rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
gpg –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com –recv-keys 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
gpg –armor –export 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A > key.tmp;
sudo rpm –import key.tmp; rm -f key.tmp
sudo yum -y install pritunl mongodb-org
sudo systemctl start mongod pritunl
sudo systemctl enable mongod pritunl

4.2. Cấu hình mở thêm open file limit (Tùy chọn)

sudo sh -c ‘echo “* hard nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “* soft nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “root hard nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “root soft nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’

4.3. Cấu hình hệ thống

Cấu hình truy cập

 • Truy cập vào đường dẫn webbase:
  https://<ip>
 • Truy cập SSH vào server chạy lệnh để lấy setup-key

sudo pritunl setup-key

 • MongoDB URI để default
 • Điền setup-key và Save:
 • Chạy lệnh trên CLI để lấy default password và user:

sudo pritunl default-password

 • Sau đó điền user và password đăng nhập:
 • Hoàn thành bước setup (change password user pritunl nếu cần):

Cấu hình người dùng

 • Vào mục Users, chọn Add organization, đặt tên cho Organization:
 • Sau khi tạo Organization, lựa chọn Add user:
 • Điền các thông tin liên quan: username, PIN (sử dụng để connect):
 • Chuyển sang mục Servers, chọn Add Server, khai báo các thông tin cho Server:
  • Tên Server
  • Port và giao thức truy cập
  • Virtual network: đây là dải mạng cấp cho Client connect (TUN)
 • Add thành công, chọn phần Add Route để add thêm route về dải Private Network:
 • Sau khi add xong Server, tiếp tục chọn mục Attach Organization:
 • Vào mục Server, chọn Start Server:

Kết nối Client

 • Lấy thông tin Client:
 • Truy cập để download Client (Ở ví dụ Client là Windows):
 • Thực hiện kết nối (mở Pritunl Client có giao diện như sau):
 • Chọn Import Profile URI và nhập Profile URI đã copy phía trên
 • Sau khi import đúng sẽ hiển thị user và chọn menu bên góc phải -> Connect
 • Nhập mã PIN khi tạo user:
 • Connect và lấy IP thành công:

5. Kiểm tra kết nối

 • Test connect tới dải Private OK:

ping 172.16.0.6

Pinging 172.16.0.6 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.6: bytes=32 time=4ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.0.6:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

ping 172.16.0.5
Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=64

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install and Configure iSCSI Storage Server on CentOS 7

Internet Small Computer Systems Interface or iSCSI in short is used to share block devices on the network. It provides...
28/12/2020

[BigBlueButton][HDSD-1]-Hướng dẫn tạo phòng meeting trên BigBlueButton

Onet đã hướng dẫn cách cài đặt và đăng nhập vào BigBlueButton(BBB) trong bài viết trước. Trong...
30/12/2020

[MariaDB Replication] Hướng dẫn cấu hình MariaDB Replication

MySQL Replication là một kỹ thuật trong MySQL cho phép dữ liệu từ một Server CSDL MySQL (master) được...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024