Install EME – An Elegant Markdown Editor on Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

EME is an Elegant Markdown Editor recently released for Linux. The app was developed with Electron framework. The goal of this app is to give you the best markdown editor experience and its available for Windows, Mac, Linux.

EME Features

 • It just suits, show editor or preview or both just as you wish.
 • Focus mode, writing without distractions.
 • Exportable, from Markdown to HTML/PDF… You name it.
 • Supporting math typesetting, good for students and professionals.
 • Auto-sync files to GitHub Gist after being saved, optional.

Latest release EME 0.12.0 Changelog from v0.11.0 which where both released a day apart

 • Fixed Vue 2 compat issue (editor does not refresh after tab closed)
 • Hide Reload menu item
 • Show spinner when exporting PDF
 • Fixed an XSS issue in markdown
 • Removed Presentation mode (will be back as a plugin in v1.0)
 • Migrated to Vue 2

How to install latest EME – Elegant Markdown Text Editor on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

--------- Install gdebi --------- sudo apt-get install gdebi  --------- Download the DEB package --------- wget https://github.com/egoist/eme/releases/download/v0.12.0/EME_0.12.0_amd64.deb  --------- Install Package using the gdebi tool to install any required dependencies --------- sudo gdebi EME_0.12.0_amd64.deb

After the installation is completed, you need to run the following command as shown to launch the application. Note that the command is in CAPS Lock.

EME
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

5 Best Self-hosted GitHub Alternatives

GitHub may be the most popular computer code hosting service for version control using Git, which is a distributed version...
29/12/2020

[Zabbix] Giám sát Windows Server sử dụng SMNP

SNMP (Simple Network Manager Protocol) là giao thức rất phổ biến trong môi trường network hiện nay, hầu...
30/12/2020

Install and Get Started with .NET Core on Ubuntu

.NET Core is a high performance, free and open source software framework. It is developed by Microsoft. .NET Core is a...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023