Install Firefox on Raspberry Pi

29/12/2020
On Raspberry Pi devices, the widely used and officially recommended operating system is Raspbian. Raspbian is based on Debian GNU/Linux. On Raspbian, the default web browser is Chromium. Chromium is the open source version of Google Chrome. It’s great. But many people like Firefox. If you’re one of these people, then this article is for you. In this article, I will show you how to install Firefox on Raspberry Pi devices with Raspbian operating system installed. So, let’s get started.

Installing Firefox on Raspbian:

Firefox is not installed by default on Raspbian operating system. But it is available in the official package repository of Raspbian. So, it is very easy to install.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, run the following command to install Firefox on Raspbian:

$ sudo apt install firefox-esr

Now press y and then press <Enter> to continue.

Firefox should be installed.

Running Firefox on Raspbian:

Firefox on Raspbian is labeled as Firefox ESR. You can find Firefox ESR in the application menu of Raspbian. To start Firefox, click on the Firefox ESR icon as marked in the screenshot below.

As you’re running Firefox for the first time, Firefox should ask you whether you want to import bookmarks from other browsers or not. As you can see, Chromium is listed here. If you want to import bookmarks from Chromium (the default browser on Raspbian), select it and click on Next as marked in the screenshot below.

If you don’t want to import bookmarks from other browsers, just select Don’t import anything and then click on Next. I will go ahead and import the bookmarks from Chromium. It will be very helpful.

As you can see, the bookmarks are being imported…

Once the bookmarks are imported, Firefox should start as you can see in the screenshot below.

As you can see, I am running Firefox ESR 52.9.0 32-bit version.

Setting Firefox as the Default Browser on Raspbian:

Chromium is set as the default browser on Raspbian. So, when you click on the web browser icon as marked in the screenshot below, Chromium browser opens up.

If you want to set Firefox as the default browser on Raspbian, run the following command:

$ sudo update-alternatives –config x-www-browser

Firefox is in the list and the selection number of Firefox is 4 as you can see in the marked section of the screenshot below. Yours may be different depending on what browsers you have installed. Now, type in the selection number (in my case 4) and press <Enter>.

Firefox should be set as the default browser on Raspbian.

My Thoughts on Firefox in Raspberry Pi:

I am using Raspberry Pi 3 Model B single board computer for quite a while. It’s good. It has good hardware specification. But Firefox is a bit laggy on Raspberry Pi 3 Model B. If you’re using older version of Raspberry Pi, then it may not be useable at all. I prefer the default Chromium browser for Raspberry Pi 3 Model B. It also lags a bit, but not as much as Firefox.

So, that’s how you install Firefox on Raspberry Pi with Raspbian installed. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Setup Screensaver on Manjaro Linux

Need to go somewhere while keeping your computer on? Need to add a bit more sauce to your system? Then adding a suitable...
29/12/2020

Install Spark IM 2.8.2 – Instant Messaging Client on Linux

Spark IM is an Open Source, cross-platform IM client messaging app optimized for businesses and organizations. It comes...
28/12/2020

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 20.04 Develop version

LEMP là một nhóm các phần mềm có thể dùng để phục vụ các trang web động và các ứng dụng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023