Install Flash Player on Ubuntu

12/02/2020

You all know that Adobe won’t be releasing any Flash Player anymore. The security patches for existing Flash Players will eventually stop as well. But there are still needs for Adobe Flash Player.  Online gaming sites, advertising companies, and many other websites use Flash Player for their content. It’s slowly being replaced by HTML5, WebGL and other new technologies due to its security vulnerabilities found over the years. Adobe plans to completely shut down flash player by the year 2020.

Even though it’s a technology to be replaced in the future, some of us still need Adobe Flash player for our work or entertainment. In this article, I will show you how to install Adobe Flash Player on Ubuntu 17.10 Artful Aardvark. It’s really easy to do so, let’s get started.

Getting things ready:

To install Adobe Flash Player on Ubuntu 17.10, first you must enable the ‘restricted’ repository of Ubuntu. You can do it through the command line, or through the graphical user interface (GUI). I will just keep it simple and use the graphical user interface (GUI) instead.

First click on “Show Applications” icon  in the dash and search for “Software”.

Then click on the “Software & Updates” icon.

It should open the “Software & Updates” application. It should look as follows:

Usually only the ‘main’ repository is active. But for installing Flash player we need to have ‘restricted’ active as well. Just enable all of them for a hassle-free installation as shown in the screen shot for simplicity. If you don’t want some repository to be active, just disable them once you’re done installing Adobe Flash Player.

Now I am going to show you a website that I am going to use to test flash player: isflashinstalled.com.  I am going to show you how it looks before Adobe Flash Player is installed, and after Adobe Flash Player is installed. So you know that it’s working.

If you visit isflashinstalled.com, this is how it looks like before adobe flash player is installed. See that ‘NOPE – Adobe Flash is not installed!’ message? We are going to change that.

Installing Adobe Flash Player:

Installing Adobe Flash is really simple. Just open up your terminal (Ctrl+Alt+T on Ubuntu) and write in the following commands to update the package repository cache.

Installing Adobe Flash Player:

Installing Adobe Flash is really simple. Just open up your terminal (Ctrl+Alt+T on Ubuntu) and write in the following commands to update the package repository cache.

“sudo apt-get update”


Now to install flash player run the following command:

“sudo apt-get install flashplugin-installer“

Just type ‘Y’ and press <Enter>. Adobe Flash Player installation should start. Just wait a few minutes for it to finish.

Once it’s installed, go back to your web browser, visit isflashinstalled.com and check it out! “YES! – Adobe Flash is installed!”, flash is installed and working correctly on Firefox.

Is Flash Installed Helper Site, Passed

That’s how easy it is to install and configure Adobe Flash Player for Firefox on Ubuntu 17.10.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Cách mở Port Remote Access MySQL trên centos và ubuntu

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL 1. Thay đổi cấu hình MySQL ***Lưu ý: bước này không cần làm...
14/01/2021

How to install the Tweak tool in Ubuntu 20.10?

Tweak tools are used to configure the system and adjust other settings. Various tweak tools make it easy to configure and...
28/12/2020

How to install Ring on Ubuntu, Fedora – Skype Alternative

In this post, I will be showing you how to install Ring on Ubuntu 17.04 and below. Ring is a free and universal communication...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023