Install latest Android Studio on Linux Mint 20 and Ubuntu 20.04

28/12/2020
Chưa phân loại

Android studio is a popular tool for android application development. Eclipse IDE was the popular tool for android application development before the android studio. But now, the android studio has got the attention of android application developers and replaced the Eclipse IDE. Android studio is a multi-platform tool and full of many built-in features and provides various layouts for attractive user interface creation. It provides the facility to create virtual devices to run and test your applications. In this guide, you will learn how to install the latest android studio on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20.

Installation of Android Studio on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20

There are two following ways for installing Android Studio on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20:

  1. Install Android Studio using android-studio repository
  2. Install Android Studio using snap

We will discuss both installation methods in this article.

Method 1: Install Android Studio using android-studio repository

By this method, we can install the Android Studio on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20 through the official Personal Package Archive (PPA) repository. Before installing the android studio, make sure to install the Java Development Kit (JDK) on your system as it is the pre-requisite of Android Studio installation.

Step 1: Install JDK on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20

If the JDK is not installed on your system, then run the following command to install it on your Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20:

$ sudo apt install openjdk-11-jdk

During the JDK installation, the command line will display a prompt. You should click “y” to proceed with the installation process. In any case, if you want to cancel the installation process then press ‘n’ and hit “Enter”.

Step 2: Verify the JDK installation

After installing the JDK, you can view the installed version of JDK. Moreover, it also verifies the installation. Run the following command:

$ java –version

JDK 11.0.9.1 is successfully installed.

Step 3: Add android-studio official repository

After the successful installation of JDK, now we are ready to add the android-studio repository. Run the following command to do so:

$ sudo apt-add-repository ppa:maarten-fonville/android-studio

During the installation of the repository, the command line will display a prompt. You should press “Enter” to proceed with the process.

. In any case, if you want to cancel the repository addition process then press Ctrl+c.

Step 4: Update apt repository cache

After adding the repository, it is recommended to update the system apt repository cache with the following command:

$ sudo apt update

Step 5: Install Android Studio

Alright! Now everything is set and we are ready to install android studio. Write the following command on the terminal to do so and hit Enter:

$ sudo apt install android-studio

During the Android Studio installation, the command line will prompt with a yes and no option. Press ‘y’ to continue the installation process and hit “Enter”. In case, if you want to discontinue the installation process, then press ‘n’ and hit “Enter”.

Step 6: Launch Android Studio Application

Congratulations! Android studio is installed successfully. To launch Android Studio, Click on Application Menu and in the write Android Studio. The Android Studio application will appear. Click on it.

On the following screen, select on “Do not import settings” option and click on “OK”

Next, the Android Studio setup wizard screen will display. Click on “Next”.

Choose standard install type and click on “Next”.

Now, select the desired theme and click on “Next”.

Android Studio will download some required packages and tools. Click on “Next”.

The component will be downloaded.

Android studio is now ready for use. Create and new project and start using Android Studio.

Method 2: Install Android Studio using snap

Step 1: Enable snap installation and install snap on Linux Mint 20

Android studio can be installed using snap. Snap comes pre-installed in Ubuntu 20.04, but in the case of Linux Mint 20, the snap installation is disabled. The line of code for disabling snap is present in nosnap.pref file. To download the snap-on Linux Mint 20, delete this file first using the following command:

$ sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref

Now install the snap-on Linux Mint 20 using the following command:

$ sudo apt install snapd

Note: You don’t need to run the above command in the case of Ubuntu 20.04.

Step 2: Install JDK on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20

Similar to the previous method, make sure to install JDK on your system before installing Android Studio using snap with the following command:

$ sudo apt install openjdk-11-jdk

Step 3: Install Android Studio

To install Android Studio using snap, run the following command:

$ sudo snap install android-studio –classic

Android studio will be successfully installed on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20 using snap.

Conclusion

Android studio is a tool for Android application development. It has a huge community and is used by hundreds of thousands of Android application developers across the globe. This article briefly explains all the possible methods to install Android Studio on Ubuntu 20.04 and Linux Mint 20 in detail.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CUNG CẤP PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ RẺ Onet.com.vn

Có bao giờ bạn thắc mắc Private Proxy là gì mà lại có nhiều người sử dụng như vậy? Trong bài...
09/11/2022

Install BleachBit for Ubuntu

Whenever we continue to use our system, it creates a number of files that are useful. However, not all of them stays useful...
29/12/2020

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản BigBlueButton

BigBlueButton thường được viết tắt là BBB một mã nguồn mở chạy trên web phục vụ cho hội nghị...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024