Install Latest Developer Tools and IDEs on Ubuntu using Ubuntu Make

29/12/2020
Ubuntu Make is a command line utility for installing latest version of developer tools and IDEs (i.e PHPStorm, WebStorm, PyCharm, Android Studio, Eclipse, NetBeans etc.) on your Ubuntu operating system. Ubuntu Make will automatically install all the required dependency packages as well if required by your desired developer tool or IDE. This makes installing developer tools and IDEs on Ubuntu really easy.

In this article, I am going to show you how to install Ubuntu Make on Ubuntu and how to install the latest version of developer tools and IDEs using Ubuntu Make on Ubuntu. I will be using Ubuntu 18.04 LTS for the demonstration in this article. But the procedures shown in this article should work on Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 19.04 and Ubuntu 19.10 as well. So, let’s get started.

Installing Ubuntu Make:

Ubuntu Make package (ubuntu-make) is available in the official universe package repository of Ubuntu. So, you must have the official universe package repository enabled on your Ubuntu machine.

You can enable the official universe package repository on Ubuntu with the following command:

$ sudo apt-add-repository universe

The official universe package repository should be enabled. In my case, it’s already enabled.

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install Ubuntu Make with the following command:

$ sudo apt install ubuntu-make

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

Ubuntu Make should be installed.

To confirm that Ubuntu Make is working correctly, run the following command:

$ umake –version

As you can see, Ubuntu Make is working correctly.

Finding Available Software Group Name and Package Name:

Ubuntu Make categories all the developer tools and IDEs in different groups. In order to install a developer tool or IDE, you have to know the group name and the developer tool or IDE package name. Luckily, it is very easy to find out.

In order to find out the supported groups and developer tool or IDE package name that you want to install, run the following command:

$ umake –help

umake will print a lot of stuff on the console. But scroll up top and you should be able to find the groups as marked in the screenshot below.

At the time of this writing, Ubuntu Make’s supported groups are: android, dart, games, go, ide, kotlin, nodejs, rust, sacala, swift, web

Each of the groups has its own set of softwares.

If you scroll down a little bit on the umake output, you should be able to find what softwares are available in your desired group.

For example, in the ide group, the following softwares are available.

At the time of this writing, the available software package names in the ide group are: Arduino, atom, netbeans, clion, datagrip, eclipse-cpp, eclipse-jee, eclipse, eclipse-php, idea, idea-ultimate, lighttable, phpstorm, pycharm, pycharm-educational, pycharm-professional, rubymine, sublime-text, visual-studio-code, webstorm.

If searching through the long output is hard for you, you can also search for available software programs in your desired group as follows:

$ umake <groupName> –help

Here, change <groupName> to your desired group.

For example, let’s say, you want to see what softwares are available in the web group. To do that, run the following command:

$ umake web –help

At the time of this writing, the available softwares in the web group are: firefox-dev and visual-studio-code as you can see in the screenshot below.

Installing Developer Tools and IDEs:

Now that you know how to find the group name and package name of the developer tool or IDE that you want to install, it’s time to install it on your Ubuntu machine using Ubuntu Make.

Let’s say, you’re a Python developer and you want to install PyCharm Community Edition on your Ubuntu machine using Ubuntu Make.

So, the group name will be ide and the package name will be pycharm.

To install pycharm from the ide group using Ubuntu Make, run the umake command as follows:

$ umake ide pycharm

You will be asked for your login password. Type it in and press <Enter>.

Ubuntu Make will ask you for an installation path. You may leave the default and press <Enter>.

Ubuntu Make will start downloading and installing all the PyCharm dependencies and PyCharm.

At this point, PyCharm should be installed.

Once PyCharm is installed, you can start it from the Application Menu of Ubuntu.

As you can see, Ubuntu Make installed the latest version of PyCharm Community IDE (which is 2019.3 at the time of this writing).

PyCharm Community IDE 2019.3.2 is running on Ubuntu.

Removing Developer Tools and IDEs using Ubuntu Make:

If you’ve installed any developer tool or IDE using Ubuntu Make, you can easily remove it as well.

For example, to remove PyCharm Community IDE which we installed earlier, run umake with the -r flag as follows:

$ umake -r ide pycharm

PyCharm Community IDE should be removed.

Updating Developer Tools and IDEs using Ubuntu Make:

Ubuntu Make can’t update the developer tools or IDEs that you’ve already installed on your Ubuntu machine. But there’s a trick to update the already installed developer tools and IDEs using Ubuntu Make.

First, remove the installed developer tool or IDE that you want to update as follows:

$ umake -r ide pycharm

Then, install the developer tool or IDE again with Ubuntu Make as follows:

$ umake ide pycharm

You may lose your developer tool or IDE configuration this way. You may need to reconfigure the developer tool or IDE. But it will update the developer tool or IDE for you. Just keep this little information in mind.

So, that’s how you use Ubuntu Make to install the latest developer tools and IDEs on Ubuntu. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install OwnCloud on Ubuntu 18.04

OwnCloud is an open source self-hosted file sharing server. It has a built in web based UI. The web UI is user friendly...
29/12/2020

How to Upgrade to a New Ubuntu Version

Upgrading to a newer version of Ubuntu is a pretty simple and straightforward process. The entire upgrade procedure is...
29/12/2020

Best Text Editors for Ubuntu

If you are an application developer and perform all your coding on Ubuntu then this post can be very useful for you. Today...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023